back to top
30 C
Bangkok

ทีเส็บจัดงาน MICE DAY 2023 ระดมภาคีชู “นวัตกรรมยั่งยืน” ดันไทยเป็นผู้นำโลกด้านไมซ์

Must read

ทีเส็บจัดงาน MICE DAY 2023 ดึงภาคีร่วมขับเคลื่อนแนวคิด “ไมซ์มิติใหม่ ขับเคลื่อนไทยด้วยนวัตกรรมยั่งยืน” ตามแผนปฏิบัติการห้าปีจะผลักดันไทยเป็นผู้นำโลกด้านไมซ์

          งาน MICE DAY จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็น “วันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ หรือ National MICE Day” เพื่อเป็นเวทีกระตุ้นความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในการเป็นกลไกพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และกระจายความเจริญไปยังทุกภูมิภาค

dsc03224

          ปีนี้งาน MICE DAY 2023 จัดขึ้นเป็นปีที่สาม ภายใต้แนวคิด “ไมซ์มิติใหม่ ขับเคลื่อนไทยด้วยนวัตกรรมยั่งยืน” ตอบโจทย์แคมเปญ “ปีแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ Thailand MICE to Meet You Year 2023”

          ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า งานนี้เป็นการผนึกกำลังผู้ประกอบการและพันธมิตรไมซ์ทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดและการปฏิบัติในเรื่อง “ความยั่งยืนและนวัตกรรม” มุ่งเน้นการพัฒนาที่ครบทุกองค์ประกอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นแนวทางหลักตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ขององค์กร

dsc03354

โดยแผนดังกล่าวกำหนดให้ประเด็นความยั่งยืนและนวัตกรรม อยู่ในห้าพันธกิจหลักที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ได้แก่ ลำดับแรก คือ การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global MICE Leader ด้วยการสร้างเครือข่ายพันธมิตร และสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านการดึงงานไมซ์นานาชาติเข้าสู่ประเทศ ลำดับที่สอง คือ การใช้เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นที่หลากหลายสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้กับเมืองจุดหมายการจัดงาน หรือ Destination Competitiveness Through Diverse Local Identities ลำดับที่สาม คือ การใช้นวัตกรรมยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไมซ์ไทยบนเวทีโลก ผ่าน Innovative MICE Solution ลำดับที่สี่ พัฒนาทีเส็บให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงคล่องตัว หรือ Agile and High Performance Organization และลำดับที่ห้า พัฒนากระบวนการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมไมซ์ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์เพื่อการดำเนินการตามแนวทางที่ยั่งยืน หรือ Go for MICE Sustainability

ดร.อรรชกา เผยว่า จากรายงานผลการดำเนินงานอุตสาหกรรมไมซ์ในสองไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) มีจำนวนนักเดินทางไมซ์รวมทั้งสิ้น 11,348,371 คน สร้างรายได้รวม 49,572 ล้านบาท แบ่งเป็นนักเดินทางไมซ์ต่างประเทศ 374,021 คน สร้างรายได้ 24,556 ล้านบาท และนักเดินทางไมซ์ในประเทศ 10,974,350 คน สร้างรายได้ 25,016 ล้านบาท สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมไมซ์กว่า 108,131 ล้านบาท ก่อให้เกิดรายได้ประชาชาติรวม 104,686 ล้านบาท โดยภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีจากการจัดกิจกรรมไมซ์ได้ 7,800 ล้านบาท และเกิดการจ้างแรงงานไมซ์เพื่อการจัดงานทั่วประเทศถึง 145,000 อัตรา

“เห็นได้ชัดว่าประเทศไทยเป็นที่นิยมมากหลังจากการเปิดประเทศ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่เราจะสามารถต่อยอดโดยมุ่งไปที่การสร้างคุณภาพความยั่งยืน และการกระจายโอกาสให้กว้างขวาง อีกทั้งงาน MICE DAY 2023 ยังเป็นการประกาศความพร้อมในการแข่งขันในเวทีโลกด้วยแคมเปญ Thailand MICE to Meet You Year 2023”

ทั้งนี้ ภายในงาน MICE DAY 2023 มีกิจกรรมไฮไลท์ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืนในช่วง “Sustainnovation” พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดประชุมนานาชาติ (Convention Ambassador) การจัดนิทรรศการ “เดินหน้ามิติใหม่ THAILAND MICE IT…HAPPEN”ซึ่งจะแสดงผลงานสินค้าบริการไมซ์จากชุมชน เครื่องมือและมาตรฐานรองรับด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article