back to top
34.9 C
Bangkok

เท่าทันการคำนวณค่าส่งของไปต่างประเทศ ให้ได้ราคาคุ้มค่า! 

Must read

การส่งของไปต่างประเทศเป็นบริการที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากทำให้สามารถสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งค่าส่งของไปต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง เช่นกัน โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อค่าส่งของไปต่างประเทศ ได้แก่ น้ำหนักและขนาดของพัสดุ ระยะทาง ประเภทของพัสดุ และเงื่อนไขการจัดส่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

น้ำหนักและขนาดของพัสดุ

น้ำหนักของพัสดุเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดค่าส่งของไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการขนส่งมักจะกำหนดค่าขนส่งตามน้ำหนักของพัสดุ แต่ในกรณีของพัสดุที่มีขนาดใหญ่แต่มีน้ำหนักเบา ผู้ให้บริการขนส่งอาจคำนวณค่าขนส่งตามปริมาตรของพัสดุแทน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว อัตราค่าขนส่งต่อกิโลกรัมจะแตกต่างกันไปตามน้ำหนักของพัสดุ โดยพัสดุที่มีน้ำหนักมากจะมีอัตราค่าขนส่งต่อกิโลกรัมที่สูงกว่าพัสดุที่มีน้ำหนักน้อย

ระยะทาง

ระยะทางในการขนส่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าขนส่ง โดยทั่วไปแล้วค่าขนส่งจะเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น เช่น หากต้องการส่งพัสดุจากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกา พัสดุที่มีน้ำหนักเท่ากันจะมีค่าขนส่งสูงกว่าพัสดุที่มีน้ำหนักเท่ากันแต่ส่งจากประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้าน

ประเภทของพัสดุ

ประเภทของพัสดุก็มีผลต่อค่าขนส่งเช่นกัน โดยพัสดุที่มีมูลค่าสูงหรือมีความเสี่ยงสูงมักจะมีค่าขนส่งสูงกว่าพัสดุทั่วไป เช่น พัสดุที่มีมูลค่าสูงอาจมีค่าขนส่งเพิ่มเติมเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญหายหรือเสียหาย

เงื่อนไขการจัดส่ง

เงื่อนไขการจัดส่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าส่งของไปต่างประเทศเช่นกัน โดยพัสดุที่จัดส่งแบบด่วนมักจะมีค่าขนส่งสูงกว่าพัสดุที่จัดส่งแบบมาตรฐาน

วิธีการคำนวณค่าส่งของไปต่างประเทศ

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ให้บริการขนส่งจะคำนวณค่าขนส่งตามสูตรต่อไปนี้

‘ค่าขนส่ง = น้ำหนักพัสดุ * อัตราค่าขนส่งต่อกิโลกรัม’

ตัวอย่างเช่น หากพัสดุมีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม และอัตราค่าขนส่งต่อกิโลกรัมอยู่ที่ 100 บาท ค่าขนส่งของพัสดุดังกล่าวจะเท่ากับ 100 บาท

สำหรับพัสดุที่มีขนาดใหญ่แต่มีน้ำหนักเบา ผู้ให้บริการขนส่งอาจคำนวณค่าขนส่งตามสูตรต่อไปนี้

‘ค่าขนส่ง = ปริมาตรพัสดุ * อัตราค่าขนส่งต่อลูกบาศก์เซนติเมตร’

ตัวอย่างเช่น หากพัสดุมีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร และอัตราค่าขนส่งต่อลูกบาศก์เซนติเมตรอยู่ที่ 1 บาท ค่าขนส่งของพัสดุดังกล่าวจะเท่ากับ 1 บาท

การเปรียบเทียบราคาค่าส่งของไปต่างประเทศ

ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหลายรายให้เลือกใช้บริการ ดังนั้นจึงควรเปรียบเทียบราคาค่าส่งของไปต่างประเทศจากผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ เพื่อจะได้เลือกใช้บริการที่คุ้มค่าที่สุด โดยสามารถเปรียบเทียบราคาค่าส่งของไปต่างประเทศได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการขนส่งโดยตรง

เคล็ดลับในการประหยัดค่าส่งของไปต่างประเทศ

  • เลือกผู้ให้บริการขนส่งที่มีโปรโมชั่นหรือส่วนลด
  • เลือกใช้บริการจัดส่งแบบมาตรฐานแทนแบบด่วน
  • บรรจุพัสดุให้มีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสม
  • หลีกเลี่ยงการส่งพัสดุที่มีมูลค่าสูงหรือมีความเสี่ยงสูง

โดยสรุปแล้ว การคำนวณค่าส่งของไปต่างประเทศจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ เพื่อให้ได้ราคาที่คุ้มค่าที่สุด

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article