เอสซีจี เดินหน้าขับเคลื่อน “ชุมชนLIKE(ไร้) ขยะ” ผ่าน บ-ว-ร โมเดล ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนแก่เยาวชน

0
12

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี นำโดย นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม พร้อมคณะผู้บริหาร ส่งมอบฐานเรียนรู้การจัดการขยะให้แก่โรงเรียนนำร่องใน จ.ระยอง ที่เข้าร่วมโครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ช่วยปลูกจิตสำนึกเรื่องการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งให้เยาวชนเกิดพฤติกรรม “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” นำการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่ครอบครัวและชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและยังช่วยสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม กล่าวว่า “ธุรกิจเคมิคอลส์เอสซีจี ดำเนินโครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะมาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี โดยเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ และการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ขับเคลื่อนโครงการผ่าน 4 ส่วนหลัก ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน และธนาคารขยะชุมชน เป็นการบูรณาการทั้งระบบ โดยมุ่งให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากร เป็นการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนอกจากจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนดีขึ้นแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย”

“การปลูกฝังทัศนคติเรื่องการใช้ทรัพยากร และการจัดการขยะที่ถูกต้องให้กับเยาวชน ถือเป็นการวางฐานรากด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับสังคม มุ่งให้เยาวชนเกิดพฤติกรรม “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” และนำการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่ครอบครัวและชุมชน โดยเอสซีจี ได้ร่วมกับโรงเรียน ใน จ.ระยอง ที่ร่วมโครงการ ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ สร้างฐานเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอปต่าง ๆ ซึ่งนำปัญหาขยะที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน เช่น ถุงนม เศษอาหาร และเศษใบไม้ มาใช้ประกอบการเรียนการสอน เน้นให้เยาวชนได้เข้าใจปัญหาและแนวทางแก้ไข ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง โดยในปีนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มีแผนขับเคลื่อนการจัดการขยะในโรงเรียนกว่า 10 แห่ง และได้ส่งมอบฐานการเรียนรู้ฯ ให้แก่โรงเรียนนำร่อง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า และโรงเรียนวัดมาบชลูด

นายสนอง เพ็ชรฉกรรจ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า กล่าวว่า “ฐานการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ จากเอสซีจี ช่วยปลูกฝังเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดการขยะให้กับนักเรียนของเราได้ดี เมื่อเด็ก ๆ ออกไปใช้ชีวิตในชุมชน ก็จะนำนิสัยนี้ติดตัวไป ช่วยบอกต่อพ่อแม่ว่าขยะนั้นสามารถเพิ่มรายได้และมีมูลค่า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่อย่างเอสซีจี ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ ได้อีกด้วย”

สำหรับฐานเรียนรู้การจัดการขยะในโรงเรียน เช่น ฐานถุงนมกู้โลก เรียนรู้การจัดการขยะถุงนม ซึ่งมีปริมาณมากในแต่ละวัน เพื่อรีไซเคิลกลับมาสร้างคุณค่าเป็นสิ่งของใหม่ เช่น เก้าอี้ กระถางต้นไม้ ฐานโรงอาหารรักษ์โลก สร้างความตระหนักเรื่องขยะเศษอาหาร รณรงค์การรับประทานให้หมด พร้อมส่งเสริมเรื่องการนำเศษอาหารมาหมุนเวียนทำปุ๋ย และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ ฐานกรีนโคน ถังหมัก รักษ์โลก เปลี่ยนขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย ฐานปุ๋ยไม่กลับกอง นำขยะใบไม้ กิ่งไม้ มาทำเป็นปุ๋ยใช้ประโยชน์ต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนและวัดต่อไป ฐานน้ำหมักชีวภาพจากขยะใบไม้ นำขยะใบไม้มาหมักทำสารปรับปรุงดิน เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.