เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

0
9

เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2565  เป็นต้นไป นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ เป็น Vice President – Regional CBM Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และดูแลงาน Vice President – Housing Products  and Solution Business อีกตำแหน่งหนึ่ง

นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Country Director-Indonesia ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหลักสูตร Advance Management Program (AMP)  จาก Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.