เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัลTHAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021 ประเภท OPERATIONS ดีเด่น จากโครงการ “Digital Face to Face”

0
12

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021 ประเภท OPERATIONS ดีเด่น จากโครงการ “Digital Face to Face” การซื้อประกันผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์”ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลภายในงานดังกล่าว จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และนิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ในงาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021” เพื่อยกย่ององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรและดำเนินธุรกิจได้อย่างสำเร็จ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจภายในองค์กร และนำไปใช้กับองค์กรภายนอก ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้สามารถก้าวข้ามผ่าน Digital Disruption ณ โรงแรมสวิสโซเทล

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.