กรุงศรีรับรางวัล Thailand Corporate Excellence Award องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารการเงิน

0
42

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ภายใต้การนำโดย นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Award จากการที่กรุงศรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของธนาคารในการรักษาความสมดุลของพอร์ตสินเชื่อ การบริหารต้นทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบระมัดระวัง งานมอบรางวัลดังกล่าวจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้