กสิกรไทย แจ้งเตือนให้ลูกค้าอัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน iOS และ Android เป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน K PLUS และใช้งานได้ต่อเนื่อง

0
1163

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งให้ลูกค้าอัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุดของทั้ง iOS และ Android เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของการใช้ K PLUS และป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงสามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

 เพื่อใช้งาน K PLUS ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ธนาคารกสิกรไทยแนะนำให้ลูกค้า K PLUS

อัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่ 10.0 ขึ้นไป และ Android ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป

หากลูกค้าไม่ทำการอัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุดจะเกิดผลกระทบ ดังนี้

 • ลูกค้าที่ใช้ K PLUS ในระบบปฏิบัติการ iOS ที่ต่ำกว่า 10.0   ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะยังสามารถใช้งานต่อไปได้ แต่จะไม่สามารถอัปเดตเวอร์ชัน  K PLUS ใหม่ได้ ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ที่จะออกมาในอนาคตได้  
 • ลูกค้าที่ใช้ K PLUS ในระบบปฎิบัติการ Android ที่ต่ำกว่า 6.0 ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่สามารถใช้งาน K PLUS ได้อีกต่อไป

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่K-Contact Center 02-888-8888 ต่อ 03วิธีระบบ iOSระบบ Androidตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่ 10.0 ขึ้นไป
  • เข้าไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า)
  • เลือก General (ทั่วไป)
  • เลือก About (เกี่ยวกับ) > ดูที่ Software Version (เวอร์ชันซอฟต์แวร์)ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป
  • เข้าที่ไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า)
  • เลือก About Phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์)
  • เลือก Software Info. (ข้อมูลซอฟต์แวร์)  
  • ดูที่ Android Version (เวอร์ชัน Android)อัปเดตเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ ควรอัปเดตเวอร์ชันระบบปฏิบัติการล่าสุดของ      สมาร์ทโฟนอย่างสม่ำเสมอ
  • เข้าไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า)
  • เลือก General (ทั่วไป)
  • เลือก Software Update (รายการอัปเดตซอฟต์แวร์)ควรอัปเดตเวอร์ชันระบบปฏิบัติการล่าสุดของสมาร์ทโฟนอย่างสม่ำเสมอ
  • เข้าไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า)
  • เลือก Software Update (อัปเดตซอฟต์แวร์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-888-8888 ต่อ 03

วิธี ระบบ iOS ระบบ Android
ตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่ ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่ 10.0 ขึ้นไป
*เข้าไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า)
*เลือก General (ทั่วไป)
*เลือก About (เกี่ยวกับ) > ดูที่ Software Version (เวอร์ชันซอฟต์แวร์)
ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป เข้าที่ไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า) เลือก About Phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์) เลือก Software Info. (ข้อมูลซอฟต์แวร์)  ดูที่ Android Version (เวอร์ชัน Android)
อัปเดตเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ   ควรอัปเดตเวอร์ชันระบบปฏิบัติการล่าสุดของ      สมาร์ทโฟนอย่างสม่ำเสมอ เข้าไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า) เลือก General (ทั่วไป) เลือก Software Update (รายการอัปเดตซอฟต์แวร์) ควรอัปเดตเวอร์ชันระบบปฏิบัติการล่าสุดของ       สมาร์ทโฟนอย่างสม่ำเสมอ เข้าไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า) เลือก Software Update (อัปเดตซอฟต์แวร์)

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.