back to top
30.7 C
Bangkok

“GAMA Thailand ร่วมเป็นเจ้าภาพสัมมนาผู้บริหารระดับโลก LAMP Asia 2023  โชว์ศักยภาพผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินไทยสู่สากล”

Must read

สมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (GAMA Thailand) ร่วมกับ GAMA Global   ได้กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ LAMP Asia 2023 (Leaders and Management Program) ขึ้น  ระหว่างวันที่  3 – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566  ณ ห้องภิรัชฮอล์ 1-3  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  โดยงานดังกล่าวเป็นงานสัมมนาผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินระดับสากล ในหัวข้อทางด้านเศรษฐกิจ การบริหาร และความเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพจากประเทศสหรัฐอเมริกาและในทวีปเอเชีย  โดยคาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจากประเทศไทยและประเทศต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  ฮ่องกง  เวียดนาม  และอิหร่าน เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน  

         LAMP Asia ได้กลับมาอีกครั้งบนแผ่นดินประเทศไทย โดยประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ     ในการจัดงาน LAMP Asia ระหว่างวันทื่ 3 – 5 ตุลาคม 2566  ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1-3 ไบเทค บางนา พร้อมพบกับวิทยากรระดับโลกจากอเมริกาและทวีปเอเชีย มาร่วมแบ่งปันความรู้และแชร์ประสบการณ์โดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ   นอกจากนี้ นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตสำหรับผู้พิชิตคุณวฺฒิ GAMA Award 2023 ที่จะได้เข้าร่วมรับรางวัลพร้อมกับเพื่อนๆ ในทวีปเอเชีย ในงานสัมมนาครั้งนี้  ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมรับรางวัล GAMA Award กว่า 1,000 คน   ดังนั้น ขอให้เราร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับพี่น้องและเพื่อนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันจากทุกภูมิภาคในทวีปเอเชีย ทั้งนี้ สามารถเข้าเยี่ยมชมรายละเอียดงานและสมัครเข้าร่วมงาน LAMP Asia 2023 ได้ที่  www.lamp-asia.org”   นายมงคล ลุสัมฤทธิ์  นายกสมาคม GAMA Thailand  กล่าว

              ทั้งนี้ งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ LAMP Asia มีการจัดงานหมุนเวียนแต่ละประเทศในทวีปเอเชีย   ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งแรกเมื่อปี 2560  และได้กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปี 2566  ซึ่งตรงกับโอกาสการครบรอบก่อตั้ง 20 ปี ของสมาคมฯ ทั้งนี้ สมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (GAMA Thailand) เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร จัดตั้งโดยการสนับสนุนจาก GAMA Global  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาคมฯ เป็นศูนย์รวมความรู้ ประสบการณ์

S 106340402 1

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง การสร้างและบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารในอุตสาหกรรมประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินของประเทศไทย สามารถพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมเท่ากับนานาชาติ  โดยที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้มุ่งเน้นการจัดอบรมและสัมมนาวิชาการในหลักสูตรหรือหัวข้อที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกและผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน   ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article