back to top
27.8 C
Bangkok

อธิบดีณัฐพล ยกทัพเกษตรอุตฯ ดีพร้อม ร่วมแสดงศักยภาพงานมหกรรม FTI รับลูกนโยบายรัฐมนตรีสุริยะ ฝ่าวิกฤตอาหาร มั่นใจปั้นมูลค่าส่งออก 1.3 ล้านล้านบาท

Must read

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยกทัพความสำเร็จจากการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ร่วมจัดแสดงศักยภาพในงานมหกรรม FTI ภายใต้ แนวคิดการนำเสนอ “เกษตรอุตสาหกรรมดีพร้อม” ครบเครื่องการส่งเสริมแบบครบวงจรเพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ พร้อมขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการพลิกโอกาสสร้างรายได้เข้าประเทศในภาวการณ์ขาดแคลนอาหารทั่วโลก มั่นใจเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออกสิ้นปีนี้มูลค่ารวมสูงถึง 1.3 ล้านล้านบาท

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ประสบความสำเร็จจากการขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมดีพร้อม ภายใต้นโยบายดีพร้อมแคร์ (DIPROM CARE ที่ขานรับนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการสร้างเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยโมเดลที่ขับเคลื่อนด้วยการเกษตร หรือ Agricultural driven Economy รวมทั้งนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยไปสู่ “อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต” เพื่อความมั่นคงทางอาหารของไทย ซึ่งเป็นทิศทางที่สามารถตอบโจทย์ของสถานการณ์วิกฤตการขาดแคลนอาหาร ที่กำลังเกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก โดยตลอดครึ่งทางของการดำเนินการในปี 2565 สามารถยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมได้ 231 กิจการ 6 กลุ่ม 900 คน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 300 ล้านบาท

กิจกรรมแจกถุงผ้าดีพร้อม

ดีพร้อม นำทัพความสำเร็จจากการดำเนินงานดังกล่าว ร่วมจัดแสดงศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมในงานมหกรรม FTI EXPO 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ จ.เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “เกษตรอุตสาหกรรมดีพร้อม” ผ่านการจัด 4 นิทรรศการ ประกอบด้วย

·    ปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เป็นการนำเสนอผลลัพธ์จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการเกษตร พร้อมการพัฒนาต่อยอดการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการกระบวนการแปรรูปสมัยใหม่ พร้อมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ Coco Valley ของผู้ประกอบการแปรรูปเมล็ดโกโก้จังหวัดน่านชา 101 ผลสำเร็จการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบชาจังหวัดเชียงราย และผลิตภัณฑ์กาแฟจากผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่

·      พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภาพ และมาตรฐาน นำเสนอผลสำเร็จการส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่า (Value Added) ให้กับสินค้าเกษตรแปรรูป เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบรนด์สินค้า รวมทั้งการส่งเสริมศักยภาพความพร้อมในการขอรับมาตรฐานต่าง ๆ ในระดับประเทศและนานาชาติรองรับตลาดการค้าการส่งออก นอกจากนี้ โซนกิจกรรมนี้ ยังได้จัดแสดงผลลัพธ์การส่งเสริม “ชุมชนดีพร้อม” ความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ DIPROM Genius Academy โครงการ DIPROM Agro Beyond Academy และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าว BCG

·    เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรม นำเสนอการขับเคลื่อนเกษตรกรไปสู่การเป็น DIPROM Smart Farmer ที่สนับสนุนการเข้าถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตรและแปรรูป การให้บริการเครื่องจักรผ่านระบบ DIPROM IAID Application การส่งเสริมการเข้าถึงเครื่องจักรกลขนาดเล็ก อาทิ เครื่องเผาข้าวหลาม เครื่องบดสมุนไพรฟ้าทลายโจร เครื่องคั่วโกโก้ และเครื่องแยกสีเมล็ดกาแฟ รวมทั้งการใช้โดรนอัจฉริยะเพื่อการเกษตรเพิ่มมูลค่าให้เป็นตัวอย่างสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ

·    การเชื่อมโยงสู่ตลาดเกษตรอุตสาหกรรม ผ่านการส่งเสริมคลัสเตอร์ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม คลัสเตอร์ผู้ประกอบการอาหารแปรรูป รวมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถก้าวเข้าสู่
ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ หรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ที่ประสบความสำเร็จสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั้งช่องทางออนไลน์ที่ ALL ONLINE บน 7 แอป และช่องทางออฟไลน์ภายในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีอยู่กว่า 10,000 สาขาทั่วประเทศ การจัดจำหน่ายสินค้าที่ Tops และ Gourmet Market

ดร.ณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมที่ผ่านมาของดีพร้อมเป็นการสอดรับกับนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อช่วงชิงโอกาสจากวิกฤตการณ์ขาดแคลนอาหารที่หลายประเทศกำลังประสบปัญหาอยู่ โดยดีพร้อมได้เพิ่มความเข้มข้นของการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัยคุณภาพ อาทิ การวิจัยแพลตฟอร์มบริการ FPS (Field Practice Solutions) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพของคนไทย โดยเป็นผลสำเร็จจากการวิจัยภายใต้แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นแผนงานวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกลขนาดเล็ก เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง ตลอดจนการผนึกความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมในการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการเครื่องจักรกล ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านเครื่องจักรและการบำรุงรักษา ทั้งนี้ ดีพร้อม เชื่อมั่นศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการส่งออกได้สูงถึง 1.3 ล้านล้านบาท ดร.ณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article