back to top
37.4 C
Bangkok

Esri แนะองค์กรยกระดับจัดการ Big Data ด้วยเทคโนโลยี GIS

Must read

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ จากความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เผยเทคโนโลยี GIS หรือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้กลายเป็น 1 ในอาวุธลับที่ทุกองค์กรต้องมี โดย GIS สามารถเข้าไปเพิ่มศักยภาพในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ให้เป็น Data Intelligence ได้อย่างทรงประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยประมวลผลได้แบบ Real-time เพื่อช่วยในการติดตามและแก้ไขปัญหาได้ในทันที

นางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันพบว่า องค์กรจำนวนมากมีการนำ Big Data มาใช้ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนหรือกำหนดทิศทางกลยุทธ์ต่าง ๆ ซึ่งการนำเทคโนโลยี GIS เข้าไปเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเพิ่มศักยภาพในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่อย่าง Big Data ไม่ว่าจะเป็นในด้าน Visualization การแสดงผลในรูปแบบแผนที่เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนด้วยมุมมองที่แตกต่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ช่วยทำให้เข้าใจแนวโน้มและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ได้ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ นอกจากนี้ในด้าน Real-Time Analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูล Real-Time ที่สามารถนำเข้าข้อมูลจากอุปกรณ์จากเซนเซอร์ ข้อมูลทรัพย์สิน ยานพาหนะ และระบบ IoT ต่าง ๆ สามารถแจ้งเตือนเมื่อทรัพย์สินย้ายหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อติดตามสถานะและแก้ปัญหาได้ทันที ซึ่งการนำ GIS เข้ามาผนวกกับ Big Data และการวิเคราะห์ Real-time แล้วจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำและทันท่วงทีมากยิ่งขึ้นอีกระดับหนึ่ง ช่วยในการประกอบการตัดสินใจ และบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างรอบด้าน ลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการดำเนินการ

esri gis for bigdata 02

เคสตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยี GIS ร่วมกับการบริหารจัดการ Big Data ของสำนักสุขาภิบาลของมหานครลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีภารกิจต้องบริหารจัดการจัดเก็บขยะ โดยกองรถขยะ (Fleet)  มากถึง 750,000 ครัวเรือน สำนักฯ ต้องการหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและติดตามการเก็บขยะแบบ Real-time โดยการดูตำแหน่งของรถบน Dashboard พร้อมแผนที่และแผนภูมิ ซึ่งสำนักฯ ได้นำ ArcGIS มาใช้งานในการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์บนรถขยะมากกว่า 60 คัน เพื่อติดตามการเดินรถและตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ได้จัดเก็บขยะตามการร้องเรียนของประชาชนจริง นอกจากนั้นยังพบว่า รถขยะต้องหยุดและเดินรถค่อนข้างบ่อย ซึ่งมีผลต่อการเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์ สำนักฯ จึงได้ติดตั้งเซนเซอร์ติดตามสถานะการทำงานของอุปกรณ์เก็บขยะบนรถและเครื่องยนต์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการซ่อมบำรุงอย่างทันท่วงทีก่อนที่รถขยะจะได้รับความเสียหายหรือต้องดำเนินการซ่อมใหญ่ ซึ่งอาจมีผลให้เกิดการหยุดชะงักของการบริการแก่ประชาชนในอนาคตได้

ทั้งนี้ Esri ได้พัฒนาสุดยอดชุดเครื่องมือด้าน GIS เพื่อการเพิ่มคุณค่าและยกระดับการทำงานร่วมกับข้อมูล Big Data และข้อมูล Real-time ตั้งแต่การรวบรวม จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจโดยรวม ได้แก่โซลูชันการทำงานกับ Internet of Things (IoT) และ Real-time Data ด้วยการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ที่อยู่กับที่ เช่น เครื่องวัดระดับน้ำในเขื่อน ประเมินความเสี่ยงของอุทกภัย และเซนเซอร์เคลื่อนที่ เช่น รถขนส่ง ฯลฯ เพื่อเพิ่มมิติมุมมองใหม่ในการหาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ติดตามและวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ทันท่วงที สามารถแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินการต่อไปนอกจากนี้ยังมีโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ Big Data ที่ช่วยยกระดับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ รองรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Big Data หลายแหล่งภายในระบบขององค์กร พร้อมด้วยจุดเด่นการประมวลผลบนหลาย Server ในเวลาเดียว (Distributed Computing) ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว และสามารถทำงานได้บน Cloud โดยไม่ต้องกังวลเรื่องขั้นตอนติดตั้งและต้นทุนในการบริหารจัดการ Server อย่างไรก็ตาม หากมีข้อมูลที่ต้องการเก็บไว้ภายในระบบขององค์กร สามารถเลือกใช้โซลูชันการทำงานแบบ On-Premise Server และสำหรับองค์กรที่ไม่ต้องการลงทุนกับ Server สามารถใช้โซลูชันนี้บน Cloud ในรูปแบบ Subscription รายปีได้เช่นกัน

ค้นพบศักยภาพของ Location Intelligence เต็มรูปแบบได้ที่ www.esrith.com

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article