กรุงศรียืนหนึ่งธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ร่วมมือผู้เชี่ยวชาญจากหลายองค์กรจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Thailand’s Decarbonization Mechanism and ESG Finance Trend”

0
47

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมมือกับ Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. และ บริษัท เอ็มยู รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตอบรับเทรนด์โลกด้านความยั่งยืน จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Thailand’s Decarbonization Mechanism and ESG Finance Trend” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 รายจากหลากหลายองค์กรชั้นนำในประเทศไทย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ โดยผู้ร่วมงานเป็นตัวแทนจากบริษัทชั้นนำในด้านการผลิต การก่อสร้าง การขนส่ง และการเงิน การจัดสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เป็นการตอกย้ำจุดยืนของกรุงศรีที่ให้ความสำคัญกับการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจในด้าน ESG

งานสัมมนาเริ่มด้วยการกล่าวเปิดงานจากนายบุนเซอิ โอคุโบะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยนายโอคุโบะได้เน้นย้ำถึงการให้คำมั่นสัญญาของ MUFG ในการประกาศความเป็นกลางทางคาร์บอน เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2564 ซึ่งเป็นการแสดงคำมั่นสัญญาของ MUFG ที่จะบรรลุเป้าหมายในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์จากในพอร์ตโฟลิโอ ภายในปี 2593 และในการปฏิบัติงานภายในปี 2573  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและ Carbon Markets Club ต่อด้วย นายภัควี ศิลปานนท์ หัวหน้าแผนกบริหารและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มาให้ความรู้เกี่ยวกับการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) ซึ่งได้มีการให้ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียนไปแล้วกว่า 2.17 ล้านรายการในปีที่ผ่านมา 

ในส่วนของกรุงศรีและ MUFG นั้น สาระสำคัญอยู่ที่ศักยภาพของทั้งสององค์กรในด้านผลิตภัณฑ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ESG โดย นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก็ได้มาร่วมแบ่งปันถึงกิจกรรมด้าน ESG ของกรุงศรี และวิสัยทัศน์ของกรุงศรีในการเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ยั่งยืนที่สุดของไทย อีกทั้งนางสาว แจ่มจันทร์ ศิริกาญจนาวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ตราสารหนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก็ได้มาบรรยายถึงผลิตภัณฑ์ทาง ESG ของกรุงศรีที่ครอบคลุมความต้องการในด้านต่างๆ ขององค์กร รวมถึงพันธบัตรและสินเชื่อที่ส่งเสริมความยั่งยืน ปิดท้ายด้วย นายคะซุกิ อิเคะกะมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มยู รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ที่มาให้มุมมองเกี่ยวกับบทบาทของ MURC ในการเป็นคลังสมองของ MUFG และศักยภาพในการสนับสนุนกลยุทธ์ด้าน ESG ของลูกค้า