back to top
37 C
Bangkok

‘‘ซีพีเอฟ” เตรียมออกหุ้นกู้ คาดเสนอขายต้นสิงหาคมนี้ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป อายุ 4 – 8 ปี พิเศษกับการจองซื้อหุ้นกู้ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet

Must read

“ซีพีเอฟ” (CPF) ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 3 รุ่น อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยจะประกาศให้ทราบภายหลัง อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ 3.60 – 3.75% ต่อปี และอายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ 3.79 – 4.14% ต่อปี โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและหุ้นกู้ที่ “A+” จากทริสเรทติ้ง คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 5 และ 8-9 สิงหาคม 2565  เสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

img 2161

นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” หรือ “Kitchen of the World” เปิดเผยว่า CPF เตรียมออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยจะประกาศให้ทราบภายหลัง หุ้นกู้อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ 3.60 – 3.75% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ 3.79 – 4.14% ต่อปี ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนที่แน่นอนของหุ้นกู้แต่ละรุ่นจะเปิดเผยให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  อีกทั้งการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ยังนับว่าเป็นครั้งแรกที่จะมีการเสนอขายหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet สำหรับหุ้นกู้อายุ 4 ปี อีกด้วย การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการวางแผนด้านการเงินเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย CPF ยังคงมุ่งพัฒนาธุรกิจเพื่อความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ฟาร์มหมู

ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ระดับ “A+” สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและความสามารถในการบริหารจัดการของบริษัทในช่วงที่ปัจจัยภายนอกมีความไม่แน่นอนสูง เพื่อคงไว้ซึ่งระดับอันดับเครดิตเรทติ้ง และความพยายามในการบริหารธุรกิจท่ามกลางวิกฤตเพื่อรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับสูงได้ต่อไป นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำของบริษัทในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของไทย ตลอดจนการมีฐานการผลิตในหลายประเทศ รวมถึงการมีสินค้า

business food product3

ปัจจุบันธุรกิจของ CPF ครอบคลุมอยู่ 17 ประเทศทั่วโลก ซึ่งรองรับประชากรได้มากกว่า 4 พันล้านคน และส่งออกไปมากกว่า 40 ประเทศทั่วทั้ง 5 ภูมิภาคของโลก CPF ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรทั้งสัตว์บก และสัตว์น้ำ ครอบคลุมประเภทสัตว์หลักได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด และกุ้ง ซึ่งสามารถจำแนกประเภทธุรกิจหลักเป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์และแปรรูป และธุรกิจอาหาร รวมถึงกิจการร้านอาหารและจุดจำหน่ายสินค้า โดยมีเป้าหมายในการเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯมีรายได้จากการขายจำนวน 138,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากงวดเดียวกันของปี โดยรายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึ้น 13% และรายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18% และมีกำไรสุทธิจำนวน 2,842 ล้านบาท

สถาบันการเงินผู้จัดจำหน่าย มั่นใจว่า หุ้นกู้ CPF ที่จะเสนอขายภายในเดือนสิงหาคม 2565 จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยกิจการที่มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ มีโอกาสและมีศักยภาพในการเติบโต รวมทั้ง CPF ยังคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารในตลาดโลกได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 3 แห่ง ได้แก่

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819

สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางระบบจองซื้อของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ในแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet สามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการสมัครแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet และวิธีการจองซื้อ พร้อมภาพตัวอย่างประกอบโดยสังเขปได้ที่เว็บไซต์ www.truemoney.com หรือติดต่อขอคำแนะนำเรื่องขั้นตอน และวิธีการสมัครจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร. 1240

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article