กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “Most Innovative Health Insurance Company” ประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมสองปีซ้อน จากงาน International Finance Awards 2021

0
70

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล สุดยอดบริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม หรือ Most Innovative Health Insurance Company 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากเวที International Finance Awards ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติแก่องค์กรในอุตสาหกรรมการเงินที่มีการดำเนินกิจการที่โดดเด่นและมีคุณค่าต่อภาคการเงินในระดับโลก จัดโดย International Finance นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำจากประเทศอังกฤษ สะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันสุขภาพอย่างครบวงจร ตลอดจนการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ผู้เอาประกัน เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่อยู่คู่สังคมไทย กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมดำเนินการตามพันธกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชน มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศและทันสมัย มีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการสร้างหลักประกันในชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามเป้าหมายที่ต้องการ

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล สุดยอดบริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม หรือ Most Innovative Health Insurance Company 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากเวที International Finance Awards ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติแก่องค์กรในอุตสาหกรรมการเงินที่มีการดำเนินกิจการที่โดดเด่นและมีคุณค่าต่อภาคการเงินในระดับโลก จัดโดย International Finance นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำจากประเทศอังกฤษ สะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันสุขภาพอย่างครบวงจร ตลอดจนการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ผู้เอาประกัน เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่อยู่คู่สังคมไทย กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมดำเนินการตามพันธกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชน มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศและทันสมัย มีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการสร้างหลักประกันในชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามเป้าหมายที่ต้องการ