back to top
37.4 C
Bangkok

เปิดศักราชใหม่ กรุงเทพประกันชีวิต เพิ่มขีดความสามารถ ขยายฐานตลาด เปิดสำนักงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน 

Must read


กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
นำโดย นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายอนุชา ภิงคารวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน นางอรนุช สำราญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายประกันชีวิต และ นายปรัชญ์ สิงหเสนี ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ทีมงานฝ่ายขาย ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินคุณรุ่งทิพย์ สุวรรณธนงชัย อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์

กรุงเทพประกันชีวิตให้ความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ ขยายฐานตลาด เพื่อสร้างความยั่งยืนในอาชีพและสร้างความแตกต่างของธุรกิจ ด้วยการเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงในระยะยาวให้กับตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมุ่งพัฒนาผู้บริหารตัวแทนให้มีความเป็นมืออาชีพและสนับสนุนความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพและความพร้อมในการสร้างผลผลิต โดยบริษัทพร้อมสนับสนุนให้ผู้บริหารฝ่ายขาย สามารถก้าวเป็นเจ้าของธุรกิจ ด้วยการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินในฐานะคู่ค้าของบริษัท เพื่อสร้างความยั่งยืนในอาชีพ

โดยมีการพิจารณาจากหลายปัจจัย อาทิ สถานที่จัดตั้งสำนักงานฯ ความสะดวกสบายในการเดินทางที่ลูกค้าที่จะมาใช้บริการ และสิ่งสำคัญสุดคือ การให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยเน้นหลักยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Costumer Centric เพื่อสร้างความมั่นใจและพึงพอใจในระยะยาว โดยลูกค้าในจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเข้ารับบริการของ กรุงเทพประกันชีวิต ได้อย่างเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรุงเทพประกันชีวิตมองหาผู้ที่สนใจและต้องการเข้ามาร่วมงานในธุรกิจประกันชีวิต สู่เส้นทางอาชีพที่ให้ความอิสระและมั่นคงพร้อมรายได้ที่กำหนดเองได้ สนใจร่วมงานเป็นตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินของกรุงเทพประกันชีวิต สามารถติดต่อได้ที่ 02-777-8888

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article