back to top
34.4 C
Bangkok

เอไอเอ ประเทศไทย มอบน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาทุกข์ แก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่

Must read

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด และสิ่งของจำเป็น อาทิ เสื้อยืดเอไอเอ จำนวน 100 ตัว และพัดสปริงจำนวน 100 อัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ่อนไก่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบต้องอพยพออกจากพื้นที่และขาดสิ่งของยังชีพ ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัยในครั้งนี้ และพร้อมอยู่เคียงข้างดูแลคนไทยตลอดทุกช่วงชีวิต เพื่อมุ่งสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’ 

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article