นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา ปี 4 จัดงาน Advertising Workshop Showcase 2017: ADMAZON

Must read

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า Advertising Workshop Showcase 2017: Admazon ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 – 15.30 น. ณ ห้องเดอะเรสซิเดนซ์ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด การสร้างตราสินค้า และการโฆษณาในสถานการณ์การตลาดจริง ซึ่งการนำเสนองานครั้งนี้เป็นการจำลองรูปแบบการทำงานในวงการโฆษณาแบบ Pitching โดยมีตัวแทนจากผู้สนับสนุนตราสินค้าเป็นกรรมการตัดสินและคัดเลือกผลงานนักศึกษากลุ่มที่ดีที่สุด ทั้งนี้นักศึกษากลุ่มที่ชนะจะได้รับประกาศนียบัตรจากผู้สนับสนุนตราสินค้าร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ในปีนี้เป็นการนำเสนองานภายใต้แนวคิด “ADMAZON” โดยปีนี้มีผู้สนับสนุนตราสินค้าทั้งหมด 4 ตราสินค้า ได้แก่ Albert Laurence School of Communication Arts – Assumption University, All Coco, Jaguar และ Namu Life ซึ่งแต่ละสินค้าจะมีพื้นที่เขตของแต่ละชนเผ่าเป็นของตนเอง ในแต่ละเขตจะมีทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยการจะชนะใจลูกค้าและได้ครอบครองความเป็นหัวหน้าชนเผ่าในผืนป่าแห่งนี้ ต้องอาศัยการสื่อสารให้ตรงใจผู้บริโภคและการคิดแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณาที่เหมาะสม เพื่อนำมาปรับใช้กับตราสินค้าโดยในหนึ่งพื้นที่เขตจะมีเพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้นที่จะได้เป็นที่หนึ่งในใจของผู้บริโภคหรือได้ครอบครองความเป็นหัวหน้าชนเผ่า

(ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวเปิดงาน Advertising Workshop Showcase 2017: ADMAZON)

(อาจารย์ภาควิชาการโฆษณาถ่ายภาพร่วมกัน อ. ดร. ณัทภัฏ ปั้นจาด, อ. ชุตินันท์ แก้วกาธร, อ. พิชญ์ณัฐ เนื่องจำนงค์, อ. ดวงพร สุพันธุ์วณิช, อ. จุฬามณี จันทรวรรณดี (หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา),

อ. ดร. ปรีชญา แม้นมินทร์, อ. อมฤตา รัตนภานพ, อ. ปรียาภรณ์ จันทร์สมบัติ, อ. ดร. ปาริชาติ วงศ์วีระนนท์ชัย, อ. อาภาศรี โสธรวิทย์) (เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา)

(อาจารย์วุฒิชัย ชุณหสกุลโชค จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, คุณปิยจิต รักอริยะพงศ์ จากบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน), ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, อาจารย์จุฬามณี จันทรวรรณดี หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, คุณเสาวคนธ์ พรพัฒนารักษ์ จากบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน), คุณชาญชัย มหันตคุณ จากบริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมถ่ายภาพร่วมกันในงาน Advertising Workshop Showcase 2017: ADMAZON)

 

ในปีนี้กลุ่มที่ชนะการประกวดแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า สำหรับตราสินค้า Albert Laurence School of Communication Arts – Assumption University ได้แก่ “กลุ่ม Stoner” ภายใต้แนวคิด “คิดDO ครบดี”สำหรับตราสินค้า All Coco ได้แก่ “กลุ่ม Mongkol” ภายใต้แนวคิด “All Coco, be real น้ำมะพร้าวจริงๆ ที่มาจากใจ” สำหรับตราสินค้า Jaguar ได้แก่ “กลุ่ม Teddy” ภายใต้แนวคิด “I-PACE, Change to charge, Smart to change” และสำหรับตราสินค้า Namu Life ได้แก่ “กลุ่ม Frigate” ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยน ป๊อป ปัง”

 

ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า “จุดสำคัญก็คือ นักศึกษาต้องมีแนวความคิดในการทำงาน ความคิดริเริ่มจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากแค่ไหน เพราะมันจะเกิดที่ตัวเราเอง อยากให้เราสร้างสิ่งเหล่านี้ไว้ เพราะโลกมันเปลี่ยนไปเร็ว เราต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง”

 

อาจารย์จุฬามณี จันทรวรรณดี หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า“งานในวันนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะว่าเด็กๆ ทุกคน ครูจะจัดงานคนเดียวก็ไม่ได้ ครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจในสิ่งที่ทำ มีความอดทนเป็นอย่างมากในการก้าวข้ามปัญหาต่างๆ ในชีวิตนะคะ”

(ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

(อาจารย์จุฬามณี จันทรวรรณดี หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

 

สำหรับกลุ่มที่ชนะ นางสาวโชติชนิต จันทร์เพ็ญสุข หัวหน้ากลุ่ม Stoner กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า “จริงๆ แล้วก็คงเป็นคำตอบทั่วไปว่าก็ดีใจแหละค่ะ แต่ที่มากกว่านั้นคงเป็นความภูมิใจ เพราะเราเองเป็นคนจริงจังกับการทำงานมากและงานนี้ก็ถือว่าท้าทายความสามารถเรามากเช่นเดียวกัน เพราะเราจะต้องเป็น leader ไม่ใช่ boss การแก้ปัญหา การทำงานต่างๆ ทุกคนในทีมต้องแฮปปี้กับมัน และที่ยากที่สุดคงเป็นการแข่งกับเวลา ซึ่งการทำมันออกมาสำเร็จ นั่นทำให้เราเติบโตไปอีกขั้นและพร้อมสำหรับการทำงานแล้วจริงๆ”

(อาจารย์วุฒิชัย ชุณหสกุลโชค คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มอบประกาศนียบัตรให้กับกลุ่ม Stoner)

 

นางสาวศิรดา ฉายสุวรรณ หัวหน้าทีม Mongkol กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า “ก่อนอื่นเลย อยากขอบคุณสมาชิกในทีมเป็นอย่างยิ่งและตัวเองด้วย เพราะจะไม่มีวันนี้ ถ้าเราไม่สามัคคีและไม่ร่วมมือทำงานให้สำเร็จ บางครั้งรู้สึกท้อและเหนื่อยกับงาน แต่ก็ไม่ย่อท้อและพยายามทำให้สำเร็จ และในที่สุดเมื่อมันสำเร็จ รู้สึกภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมาก ที่ได้ทำมันอย่างเต็มที่ ตรงนี้ได้ทำให้โตขึ้นไปอีกขั้น และสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มาได้”

(คุณปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

มอบประกาศนียบัตรให้กับกลุ่ม Mongkol)

 

นางสาวชวิศา บัวครื้น หัวหน้ากลุ่ม Teddy กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า “รู้สึกภูมิใจในตัวทุกๆ คนมาก พวกเราทำงานกันอย่างตั้งใจและเต็มที่ที่สุด พวกเราไม่ได้หวังว่าเราจะชนะ เราแค่มุ่งมั่นทำงานที่ได้รับมอบหมายมาอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุด การชนะในครั้งนี้เป็นเหมือนสิ่งตอบแทนกับการที่เราทำงานหนักกันมาตลอด 1 ปีเต็ม เป็น 1 ปีที่ได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์มากมายที่จะสามารถต่อยอดได้ในอนาคต สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสอง ในฐานะที่เป็นหัวหน้าขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆ ทุกคน ขอบคุณอาจารย์ที่คอยสอนและให้คำแนะนำพวกเราทำให้พวกเรามีวันนี้”

(คุณชาญชัย มหันตคุณ กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัด

มอบประกาศนียบัตรให้กับกลุ่ม Teddy)

 

นายนรนิติ วัฒนผลิน หัวหน้ากลุ่ม Frigate กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า “คำว่า “ชนะ” ในครั้งนี้ ไม่สามารถบรรยายได้ด้วยคำหนึ่งคำ แต่เป็นความรู้สึกที่ทุ่มเททำงานมาตลอดเกือบหนึ่งปีและใช้วิชาความรู้หลายแขนงมาก ในระหว่างการทำงานเราก็ได้เจอปัญหาหลายๆ รูปแบบที่ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ได้ฝ่าฟันกันมาจนสำเร็จ ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละกลุ่มก็มีแนวคิดดีๆ และผลงานที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆ สุดท้ายนี้พวกเราจากกลุ่ม Frigate ขอขอบคุณคุณลูกค้า ที่เห็นอะไรดีๆ ในแคมเปญของกลุ่มเรา ขอขอบคุณอาจารย์ภาควิชาโฆษณาทุก ๆ ท่านที่คอยแนะนำทุ่มเทเวลาในการให้คำปรึกษา และขอขอบคุณเพื่อนๆในภาควิชาโฆษณาทุกๆ คนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจนก่อเกิดมิตรภาพที่ดีต่อกันและร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพนี้ออกมา”

(คุณเสาวคนธ์ พรพัฒนารักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

มอบประกาศนียบัตรให้กับกลุ่ม Frigate)

 

อาจารย์วุฒิชัย ชุณหสกุลโชค คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้สนับสนุนจากตราสินค้าAlbert Laurence School of Communication Arts – Assumption University กล่าวว่า “ดีมากนะครับ ผมว่า นักศึกษาทำการบ้านมาดีมากตลอด 1 ปี ตอบคำถามที่เราสงสัยได้ ผมชื่นชมทุกกลุ่มนะ รู้ว่าเขาทำงานหนักกัน อาจจะมีการเลือกผู้ชนะ แต่ผู้ชนะอาจจะเป็นกลุ่มที่พร้อมมากที่สุด ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มอื่นไม่ดี แต่ละกลุ่มก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไป สำหรับรุ่นนี้ ผมว่าผลงานเป็นตัวบอกอยู่แล้ว ว่าทำได้ดีแค่ไหน เพราะ client ชมทุกกลุ่มเลย แล้วการที่ทำดีเนี่ยคงส่งผลกระทบ ซึ่งรุ่นน้องอาจจะมีความกดดันนิดนึงว่ารุ่นพี่ทำไว้ดีมาก แต่เป็นความกดดันที่ดี เพื่อรุ่นน้องจะได้ทำดีเทียบเท่าหรือมากกว่า”

(อาจารย์วุฒิชัย ชุณหสกุลโชค คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้สนับสนุนจากตราสินค้าAlbert Laurence School of Communication Arts – Assumption University)

 

คุณปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุบตราสินค้า All Coco กล่าวว่า “อยากบอกว่าน้องๆ เก่งมากนะคะ สำหรับเด็กอายุเท่านี้ สามารถคิดอะไรได้ค่อนข้างที่จะละเอียดและครอบคลุม พี่ต้องบอกว่าเราเห็น talent ในที่ของเราที่เข้ามาพรีเซนต์ในหลายๆ คน ว่าจริงๆ แล้วเค้ามี idea อะไรที่คาดไม่ถึง เป็นอะไรที่ว่าสมัยเราเด็กๆ เราทำไม่ได้เนาะ พี่ก็ฝากน้องๆ นะเพราะว่าต่อไปน้องๆ ก็จะต้องจบไปไปทำงาน ซึ่งนี่ก็จะเป็นสนามจริงแล้ว ที่น้องๆ จะได้โชว์ศักยภาพของตัวเอง พี่ก็อยากจะให้น้องๆ ทุกคน เอาสิ่งที่ตัวเองทำกับเพื่อนกับทีมที่ตัวเองทำ เอาไป apply กับข้างนอก คือเราคงยังต้องทำงานเป็นทีม ทำอะไรให้มันสนุกแล้วก็คิดอะไรที่แตกต่างจากคนอื่น อันนี้เป็นอะไรที่สำคํญ แล้วก็ความอดทนเป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกันนะคะ”

คุณญาตา อ่อนอิน ประธานฝ่ายสารสนเทศ จากบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนตราสินค้า All Cocoกล่าวว่า “การทำงานเป็นทีมสำคัญ ในโลกต่อไปที่น้องๆ จะก้าวไปเนี่ยยังไงเป็นทีมสำคัญ แล้วก็โลกที่เปลี่ยนไป idea ต่างๆ มันก็ย่อมจะเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือ idea ที่มัน wow จริงและมันทำได้จริง นี่ก็เหตุผลที่ว่าทำไมคณะ Communication Arts ABAC ถึงจะมีตัวตนอยู่ในโลกธุรกิจ โลกของวงการโฆษณา มันต้อง wow จริงและเรื่องของความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญ”

 

(คุณปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณญาตา อ่อนอิน ประธานฝ่ายสารสนเทศ จากบริษัทเซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนจากตราสินค้า All Coco)

 

คุณชาญชัย มหันตคุณ กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนจากตราสินค้า Jaguar กล่าวว่า “สนุกแล้วก็ประทับใจมากครับ ภูมิใจแทนนักศึกษาทุกคนครับ เพราะว่าดูก็รู้ว่ามีความตั้งใจและใช้เวลาเยอะมากกับการทำโปรเจคทั้งหมดนี้ ที่สำคัญมากกว่านั้นคือ มีความครีเอทีฟ มีความสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา แล้วก็สัมผัสได้ถึงความสนุกของนักศึกษา ก็ฝากถึงน้องๆ นักศึกษานะครับ ก็เรามีรากฐานที่ดีอยู่แล้ว ด้วยมหาลัยที่ดี ด้วยหลักสูตรที่ดีนะครับ การนำเอาความรู้ไปใช้ของเรา ไปข้างนอก ในโลกของการทำงานเนี่ย ก็ยังมีอีกหลายๆ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง มีเรื่องของวินัย มีเรื่องของความขยัน มันมีเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น ซึ่งมุมเรื่องพวกนี้เนี่ย แน่นอนในระดับนึง มหาวิทยาลัยสอนเราอยู่แล้วนะครับ ว่าเป็นเรื่องอะไรที่ผมเชื่อว่าเราก็ต้องเติมและเราก็ต้องหมั่นที่จะเรียนรู้”

(คุณชาญชัย มหันตคุณ กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนจากตราสินค้า Jaguar)

 

คุณปิยะดา ธาราทิพย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จากบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนจากตราสินค้า Namu Life กล่าวว่า “จริงๆ ประทับใจทุกกลุ่ม คือทุกกลุ่มมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน อาจจะด้วย ณ จุดๆ นี้อาจจะไม่ได้มีใครที่แบบ 100% perfect เนาะ แต่ว่าแต่ละคนก็มีดีที่แตกต่างกัน ก็อยากจะฝากถึงน้องๆ นะคะ คือการที่ได้มาร่วมกันเนี่ย ทำให้พี่ได้เห็น passion ของน้องๆ ซึ่งมันเป็นเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้เราสร้างสรรค์สิ่งต่อไปได้ ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มด้วยใจรักเนี่ย ที่เหลือผลงานทุกอย่างมันจะตามมาเอง ก็เป็นกำลังใจให้นะคะ สู้ๆ ค่ะ ทำดีอยู่แล้วก็ไปต่อค่ะ”

(คุณปิยะดา ธาราทิพย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จากบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนจากตราสินค้า Namu Life)

 

คุณกฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท ฟีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ว่า “ส่วนตัวเป็นเด็กเอแบคด้วยนะครับ ก็คิดว่าเด็กเอแบคนี่มีความสามารถนะครับ แล้วก็จะมีsurvival skill สูงนะครับ ทำงานกับหลายมหาวิทยาลัยมา นี่ไม่ได้อวยมหาวิทยาลัยตัวเองนะ ก็พบว่าเด็กเอแบคมี survival skill สูงมาก นอกจากเรื่องของเราศึกษาแล้ว เรื่องของการเอาตัวรอดเนี่ยผมว่าเด็กเอแบคเนี่ยใช้ได้ แล้วก็คิดว่าในกลุ่มของ advertising นะครับ คิดว่าจบมาแล้วจะออกมาพัฒนาธุรกิจประเทศชาติไปได้อีกหลากหลายแนว คิดว่าเด็กเอแบคแจ๋ว”

(คุณกฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท ฟีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

 

คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ ประธานบริษัท จากบริษัท Y&R Thailand กล่าวว่า “จริงๆ พี่โอ๋เป็นแฟนคลับของคณะนิเทศศาสตร์ของเอแบคอยู่แล้วนะครับ ทุกๆ ปีก็ตื่นเต้น และก็อยากจะมาให้กำลังใจน้องๆ ที่ใส่ความตั้งใจ แล้วก็ใส่ทุกอย่างที่ได้เรียนมาเนี่ย ลงมาในผลงานที่มันเป็น case จริง วันนี้จากสิ่งที่ได้เห็นเนี่ย เห็นพัฒนาการของเด็กๆ นะครับ ที่ดีขึ้นทุกๆ ปี แล้วก็ชอบเวลาเด็กๆ ทำงานร่วมกัน แล้วก็มี sense ของการเป็น teamwork นะครับ อยากให้ continue ทำ project ในลักษณะนี้ต่อไป เพราะมัน prove ว่าถ้าคุณผ่านตรงนี้ได้ คุณออกไปทำงานข้างนอกจริงๆ ก็น่าจะทำได้เหมือนกัน”

(คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ ประธานบริษัท จากบริษัท Y&R Thailand)

 

 

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article