back to top
26.9 C
Bangkok

ไทยพาณิชย์คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยมธนาคารเพื่อ SME จากเวทีชั้นนำระดับโลก

Must read

ธนาคารไทยพาณิชย์ รับ 3 รางวัลธนาคารเพื่อผู้ประกอบการ SME ยอดเยี่ยมประจำปี 2023 จาก 3 สถาบันใหญ่ระดับโลก ประกอบด้วย รางวัล Best SME Bank in Thailand 2023 จาก Alpha Southeast Asia รางวัล The Global Economics Awards 2023 (Best SME Bank in Thailand 2023) จาก The Global Economics และรางวัล Best SME Bank in Thailand 2023  จาก Global Business Review Magazine ด้วยผลงานความทุ่มเทสนับสนุนการสร้าง Ecosystem ทั้งลูกค้า SME และคู่ค้าให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ SME ไทย โดยมี นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ และนางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศความสำเร็จร่วมกับคณะผู้บริหาร

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ผู้ประกอบการ SME เป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยมายาวนาน แต่ด้วยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ตลอดถึงเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง เป็นปัจจัยกดดันในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SME โดยธนาคารไทยพาณิชย์ มองโจทย์การบริหารความเสี่ยง และการบริหารความมั่งคั่งทั้งองค์กรและผู้ประกอบการเป็นเรื่องเดียวกัน จึงมุ่งเน้นการนำเครื่องมือทางดิจิทัลมาผสานกับความรู้ความเข้าใจ ความต้องการของลูกค้าจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ SME ไทยสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้ง ยกระดับประสบการณ์การให้บริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทาง ตามวิสัยทัศน์ Digital Bank with Human Touch  การได้รับรางวัลธนาคารเพื่อผู้ประกอบการ SME ยอดเยี่ยมประจำปี 2023 จึงสะท้อนหลักคิดของธนาคารไทยพาณิชย์ และตอกย้ำความมุ่งมั่นทุ่มเทของทีมงาน SCB SME ในการดูแลลูกค้าและคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสามสถาบันเล็งเห็นถึงความตั้งใจของธนาคารไทยพาณิชย์ ในการดูแลลูกค้า SME ให้มีความเข้มแข็งในทุกมิติ ผ่าน 3 กิจกรรมในการสร้าง Ecosystem ให้ลูกค้า SME และคู่ค้าของลูกค้า ประกอบด้วย 1. SME Knowledge ส่งเสริมความแข็งแกร่งและศักยภาพ SME ด้วยการจัดหลักสูตรสัมมนา, พา SME ปรับตัวให้ธุรกิจมีกำไรและเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งมี SCB SME Mentor เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้ลูกค้าในทุกช่วงของการทำธุรกิจ2. Ecosystem and Government Partnership โดยการให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้ SME สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทางธุรกิจ และเพิ่มช่องทางการขายทั้งในและต่างประเทศ และ 3. Financial Support คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า SME เป็นหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ Digital เพื่อให้ให้บริการลูกค้าผ่านออนไลน์ ลดเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารได้ช่วยเหลือธุรกิจด้านสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพแต่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา พยายามปรับตัวให้ลูกค้าทำธุรกิจได้ดีที่สุด SCB SME ทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของลูกค้ารวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการให้หันมาใช้พลังงานทดแทน ด้วยโครงการ Green Energy  เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนในการใช้พลังงาน ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article