back to top
29.9 C
Bangkok

วางแผนอนาคตที่มั่นคง 5 เหตุผลที่ควรมีประกันชีวิตแบบออมทรัพย์

Must read

การวางแผนทางการเงินสำหรับอนาคตเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสนใจ เพื่อสร้างความมั่นคงและมีหลักประกันที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ หนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยในการวางแผนระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในการสร้างความมั่งคั่งควบคู่ไปกับการคุ้มครองชีวิต ในบทความนี้เราจะกล่าวถึง 5 เหตุผลสำคัญที่ทำไมคุณควรมีประกันชีวิตแบบออมทรัพย์เพื่อวางแผนอนาคตที่มั่นคง

1. สร้างเงินออมระยะยาวอย่างมั่นคง

ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์เป็นเครื่องมือการออมเงินระยะยาวที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากคุณจะจ่ายเบี้ยประกันเป็นรายปี และเงินส่วนหนึ่งจะถูกสะสมเป็นมูลค่าเวนคืนหรือมูลค่าสะสมตามระยะเวลา ซึ่งจะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ ด้วยดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากเงินธนาคารทั่วไป เมื่อครบกำหนดสัญญาคุณจะได้รับเงินสะสมคืนมาเป็นจำนวนมาก ช่วยสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว

2. ได้รับความคุ้มครองชีวิต

นอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือการออมแล้ว ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ยังให้ความคุ้มครองชีวิตในกรณีที่เสียชีวิตหรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงตามที่ระบุในกรมธรรม์ ซึ่งผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินจำนวนมากกว่ามูลค่าเวนคืน ทำให้ครอบครัวมีหลักประกันทางการเงินในยามที่ประสบปัญหา

3. ลดหย่อนภาษี

การจ่ายเบี้ยประกันชีวิตคุณสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีได้ ตามเงื่อนไขของประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเสียภาษี

4. สร้างมรดกให้ทายาท

ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์เป็นวิธีการสร้างมรดกให้แก่ทายาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหากคุณเสียชีวิตระหว่างสัญญา ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินจำนวนมากจากทั้งผลประโยชน์เสียชีวิตและมูลค่าเวนคืน ช่วยให้ทายาทมีเงินทุนสำหรับการดำรงชีวิตและให้โอกาสในการศึกษาและประกอบอาชีพ

5. สร้างความสงบใจ

เมื่อคุณมีประกันชีวิตแบบออมทรัพย์แล้ว คุณจะมีความสงบใจทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะนอกจากจะมีเงินสะสมสำหรับใช้หลังเกษียณแล้ว คุณยังได้รับความคุ้มครองหากประสบปัญหาจากการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ดังนั้นคุณจึงสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นใจและไม่ต้องกังวลกับปัญหาการเงินในอนาคต

การมีประกันชีวิตแบบออมทรัพย์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญสำหรับการวางแผนทางการเงินระยะยาว ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งการออม การคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ช่วยให้คุณสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินพร้อมทั้งมีหลักประกันที่ดีสำหรับตนเองและครอบครัวได้อย่างแท้จริง แต่การเลือกแผนประกันที่เหมาะสมนั้นควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้รับการวางแผนและแนะนำตามความเหมาะสมกับรายได้ ค่าใช้จ่าย รวมถึงวัตถุประสงค์ทางการเงินของคุณได้อย่างแม่นยำมากที่สุด

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article