back to top
30.7 C
Bangkok

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Y JOURNEY (STAY LIKE A LOCAL)” มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก พร้อมผลักดันความสวยงามของประเทศไทยและวิถีไทยไปสู่ความยั่งยืน

Must read

​               บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมตอกย้ำเจตนารมณ์ในการบูรณาการด้านความยั่งยืนสู่มิติการท่องเที่ยว ผ่านความร่วมมือในการสนับสนุนการผลิตมินิซีรีส์ จำนวน 6 ตอน ภายใต้โครงการ Y JOURNEY (STAY LIKE A LOCAL)” ที่ได้ขนทัพนักแสดงซีรีส์ขวัญใจคนรุ่นใหม่มารับหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวในแต่ละตอน เพื่อมุ่งสื่อสารแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยอนุรักษ์ความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยาวนาน พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิถีแห่งชุมชนท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืน โดยงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2566 ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ภาพข่าว 2 1

            สำหรับโครงการY JOURNEY (STAY LIKE A LOCAL)” จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวความสวยงามของจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่อาหารท้องถิ่นในเมนูพระรอง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ความอร่อยในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผสานไปกับการถ่ายทอดวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย พร้อมกันนี้ ในแต่ละตอนยังได้ชูแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เช่น การจัดการขยะอาหารและขยะพลาสติก หรือการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เป็นต้น

               มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “อายิโนะโมะโต๊ะ เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำที่มีบริษัทในเครือทั่วโลก โดยในประเทศไทย เราได้ดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพในวัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตของผู้บริโภคชาวไทย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพเคียงคู่ครัวไทยและร้านอาหารในไทยมานานกว่า 60 ปี สอดรับกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คน ทั้งในด้านการสร้างสังคมสุขภาพดีและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดี ที่อายิโนะโมะโต๊ะและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สามารถร่วมมือกันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพื่อสนับสนุนความยั่งยืน ด้วยการบูรณาการแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับประสบการณ์การท่องเที่ยว เราต้องการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการไม่สร้างขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่าความงามทางธรรมชาติของประเทศไทยจะยังคงสวยงามและน่าหลงใหลสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไปได้อย่างยาวนาน”

ภาพข่าว 3 1

               อัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “ทาง ททท. คาดหวังว่ากิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยซีรีส์วาย ซึ่งเป็น soft power ที่กำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ในขณะนี้ จึงได้ต่อยอดเป็นโครงการ “Y JOURNEY (STAY LIKE A LOCAL)” จะจุดประกายให้ทุก ๆ คนออกไปสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวในภาคตะวันออกตามรอยนักแสดงที่ท่านชื่นชอบ ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง Sustainable tourism”

            ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มีความมุ่งมั่นในการ “สร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม” ผ่านการดำเนินการเพื่อลด “ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับการส่งเสริม “สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน” โดยได้มีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อลดการเกิดของเสียจากการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHGs) อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ 50% ภายในปี 2030 ตามแผนการส่งเสริมความยั่งยืนของโลกที่บริษัทฯ ได้วางไว้

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article