วว. ให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัย รองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม จากภาวะวิกฤตโควิด-19

0
1198

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  นำศักยภาพและความเชี่ยวชาญ   กลุ่มงานบริการอุตสาหกรรม  เปิดให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทั้งแบบใช้ครั้งเดียว และหน้ากาก N95  มุ่งลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์  โดยใช้มาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการที่ผลิตหน้ากากอนามัย  ดังนี้

การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว มอก.2424-2562 และ ASTM  F2100 ให้บริการทดสอบ  ดังนี้

-คุณลักษณะทั่วไปทุกรายการและการทนแรงดึง

-การทดสอบความแตกต่างความดัน

-การทดสอบการต้านการซึมผ่านของเหลว

-การทดสอบการลามไฟ

-การทดสอบการแพ้ทางผิวหนัง

-การทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนัง

การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากาก N95 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ มอก.2480-2562 และ ASTMF 2100 และ NIOSH  42  CFR  Part 84  ให้บริการทดสอบ  ดังนี้

-คุณลักษณะทั่วไปทุกรายการและการทนแรงดึง

-การทดสอบความต้านการหายใจ

-การทดสอบการต้านการซึมผ่านของเหลว

-การทดสอบการลามไฟ

-การทดสอบการแพ้ทางผิวหนัง

-การทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนัง

-การรั่วของวาล์วระบายอากาศออก

ทั้งนี้กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการทดสอบและสอบเทียบทั้งสำหรับวัสดุและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล นอกเหนือจากการให้บริการทางวิทยาศาสตร์แล้ว กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ยังส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ขอรับบริการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ กลุ่มงานบริการอุตสาหกรรม  วว. โทร.  0 2577  9000,0 2577 9344  ในวันและเวลาราชการ         

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.