back to top
27.8 C
Bangkok

วิริยะประกันภัย เสริมศักยภาพงานรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า พื้นที่ภาคเหนือ (เชียงใหม่ – นครสวรรค์)

Must read

นายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการอบรม “หลักสูตรงานปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัย” (Electric Vehicle Technology and Safe) ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มองค์ความรู้แบบครบวงจรในด้านการให้บริการงานซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่สมาชิกชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ภาค 1 (ภาคเหนือ) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสินไหมทดแทน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นภดล กลิ่นทอง ข้าราชการบำนาญ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เป็นการขยายผลการจัดอบรมต่อเนื่องจากพื้นที่ส่วนกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑลออกสู่ส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดอบรมในพื้นที่ภาคเหนือ แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ภาคเหนือตอนบน ณ จังหวัดเชียงใหม่ และรุ่นที่ 2 ภาคเหนือตอนกลางและตอนล่าง ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความพร้อมในการรองรับการให้บริการด้านงานซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าให้แก่บุคลากรของวิริยะประกันภัยและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ, เจ้าหน้าที่สรุปรายการความเสียหาย, ผู้ประกอบการรถยก และศูนย์ซ่อมมาตรฐาน เพื่อให้การบริการด้านงานซ่อมบำรุงแบบครบวงจรอยู่บนมาตรฐานเดียวกันทุกศูนย์ซ่อมฯ ทั่วประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบและตรวจสอบคุณภาพการบริการด้วยการกำหนดมาตรฐานการตรวจประเมิน ตลอดจนยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมฯ ให้สอดคล้องและทันต่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการให้บริการที่ดีและการรับประกันงานซ่อมที่ได้คุณภาพจากศูนย์ซ่อมมาตรฐานในเครือวิริยะประกันภัยที่ครอบคลุมมากกว่า 600 แห่ง และดีลเลอร์อีกกว่า 1,100 แห่งทั่วประเทศ
- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article