ทีทีบีไดรฟ์ มอบเงินบริจาคให้กับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว สนับสนุนกิจกรรมช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด-19

0
45

 ทีทีบีไดรฟ์ (ttb DRIVE) นำโดย นายสุรศักย์ อาปตาคม (กลาง) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร งานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ และ นายชัชฤทธิ์ ตั้งเถกิงเกียรติ์ (ที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) มอบเงินบริจาคจำนวน 1,170,000 บาท สนับสนุนโครงการ #ช่วยด้วยแชร์ ให้แก่ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว โดยนายวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว สำหรับโครงการ #ช่วยด้วยแชร์ เป็นโครงการที่ ttb DRIVE ร่วมกับผู้ประกอบการเต็นท์รถทั่วประเทศจัดขึ้น เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยในกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ได้นำไปมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนเงินที่เหลือจะนำไปช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ อาทิ ค่าอาหารให้กับผู้ยากไร้ การจัดทำโรงพยาบาลสนาม การจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด และการจัดหาถุงยังชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ ttb DRIVE และพันธมิตร พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือและขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

บุคคลในภาพ (จากซ้าย)

  • นายภิญโญ ธนวัชรภรณ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว
  • นายวิสุทธิ์  เหมพรรณไพเราะ ประธานสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว
  • นายสุรศักย์ อาปตาคม หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร งานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบีธนชาต
  • นายชัชฤทธิ์ ตั้งเถกิงเกียรติ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบีธนชาต
  • นายอนุรักษ์ วัฒนาเสรีกุล เจ้าหน้าที่บริหารภาค งานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ภาค 2

ทีเอ็มบีธนชาต