back to top
31 C
Bangkok

แคมเปญ Love for Life ไทยประกันชีวิต รวมพลังให้โลหิต 2 ล้านซีซี

Must read

ไทยประกันชีวิตจัดแคมเปญ “Love for Life ไทยประกันชีวิต รวมพลังให้โลหิต 2 ล้านซีซี” รณรงค์บริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน ตั้งเป้าจัดหาปริมาณโลหิตตลอดปี 2 ล้านซีซี ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ตระหนักถึง “คุณค่าของทุกชีวิต”

นางสาวฐิติมา  เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจของไทยประกันชีวิตมุ่งให้ความสำคัญกับคุณค่าของชีวิต และเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต (Life Solutions Provider)ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคม ผ่านการส่งมอบคุณค่าตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนบน 3 ด้านหลัก คือ Environment / Social และ Governance หรือ ESG โดยเฉพาะการสร้างและส่งต่อ “คุณค่าของชีวิต” ให้กับคนไทยและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จึงได้ร่วมสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยมาตั้งแต่ปี 2532 ผ่านการรณรงค์บริจาคโลหิต สเต็มเซลล์ อวัยวะ ดวงตา เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กร ทั้งผู้บริหาร พนักงาน ฝ่ายขาย รวมถึงลูกค้าและประชาชนทั่วไป เป็น “ผู้ให้” เพื่อสร้างคุณค่าให้ตัวเองและผู้อื่น โดยตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ กว่า 35 ปี บริษัทฯ สามารถจัดหาปริมาณโลหิตได้ทั้งสิ้นกว่า 31,223,250 ซีซี

            ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดแคมเปญ “Love for Life ไทยประกันชีวิต รวมพลังให้โลหิต 2 ล้านซีซี” รณรงค์และเชิญชวนผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ ซึ่งนับเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยตั้งเป้าหมายจัดหาปริมาณโลหิตตลอดปี 2566 จำนวน 2,000,000 ซีซี

โดยบริษัทฯ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเมื่อเดือนมกราคมและเดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่, สาขารัตนาธิเบศร์, สาขาบางนา และสาขาระนอง รวมถึงขยายพื้นที่การรณรงค์รับบริจาคโลหิตไปยังสาขาเชียงใหม่ และตรัง ซึ่งผู้บริจาคโลหิตในโครงการฯ จะได้รับของที่ระลึก และพิเศษสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตเป็นครั้งแรกจะได้รับกระเป๋าผ้า Love for Life ถือเป็นการขอบคุณ “ผู้ให้”ทุกคน

“ไทยประกันชีวิตขอเชิญชวนผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทุกท่านร่วมสร้างความสุขใจในฐานะผู้ให้ โดยเฉพาะการให้ชีวิตใหม่ ผ่านการร่วมบริจาคโลหิต ผู้ที่สนใจสามารถติดตามกำหนดการรับบริจาคโลหิตได้ทาง Line ID :@thailifecsr รวมถึงสามารถติดตามกิจกรรม CSR ต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี ผ่านช่องทาง Social Media ของบริษัทฯ” นางสาวฐิติมา กล่าว

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article