back to top
37.5 C
Bangkok

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สนับสนุนโครงการออกหน่วยตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเพื่อผู้สูงอายุปีที่ 4

Must read

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายศรายุธ ทินกร ณ อยุธยา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สนับสนุนโครงการออกหน่วยตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ปีที่ 4 (หน่วยที่ 1 จากจำนวน 7 หน่วยทั่วประเทศ) เพื่อมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางสาวบุญน้อม งามเชื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น และนายสุริยะ ด้วงวังหิน ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานภูมิภาคขอนแก่น

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article