ส่งต่ออาชีพ! “มูลนิธิมาดามแป้ง มอบรถเข็นครัวมาดามแก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

0
1
news 240665

มูลนิธิมาดามแป้ง โดย “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดยมี นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิฯ เป็นผู้แทนมอบรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 10 คัน ให้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับมอบโดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ในงานเปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวฯ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

รถเข็นครัวมาดาม จำนวน 10 คันนี้ จะถูกกระจายไปเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนผู้ยากลำบาก ผ่าน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 5 คัน เพื่อส่งต่อให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ผ่านการคัดเลือก และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 5 คัน เพื่อมอบแก่ผู้ที่ยากไร้ ที่ตกงาน ได้มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพและหารายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัว อย่างยั่งยืต่อไป 

มูลนิธิมาดามแป้ง ยังคงเดินหน้าเพื่อร่วมสร้างรอยยิ้มแก่ทุกคนต่อไป สามารถร่วม #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน และสนับสนุนมูลนิธิมาดามแป้ง ได้ที่บัญชี “มูลนิธิมาดามแป้ง” ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 092-2-64095-5 #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน #มูลนิธิมาดามแป้ง 

Advertisement
Previous articleผู้บริหารและพนักงาน ซิกน่า ประกันภัย ระดมเงินช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน แก่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Next articleเคทีซีมอบเงินบริจาคจากโครงการ “New Life BRA CYCLE โละแล้วไปไหน” ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here