เคพีไอ มอบห้องสมุดมีชีวิตต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 สานต่อโครงการ “เคพีไอ ก้าวที่พร้อมเพื่ออนาคตเด็กไทย”

0
35
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) บริษัทประกันวินาศภัยในเครือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ (ตรงกลางแถวหน้าสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ามอบห้องสมุดมีชีวิตพร้อมสื่อการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนบ้านเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มูลค่า 400,000 บาท พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ทั้งหมด 120 ทุน มูลค่า 360,000 บาท โครงการ “เคพีไอ…ก้าวที่พร้อมเพื่ออนาคตเด็กไทย” ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 และครั้งนี้ถือเป็นโรงเรียนที่ 10 ในการเข้าปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ให้ได้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ ด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ถือเป็นนโยบายสำคัญของ เคพีไอ ที่มุ่งส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชนไทยได้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป