กสิกรไทยมอบโน้ตบุ๊ก 100 เครื่องให้จุฬาฯ ช่วยนิสิตเรียนออนไลน์

0
53
นายณพวิทย์ โทเทอดวิไล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และ ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมประกันภัย จำนวน 100 เครื่อง มูลค่า 2,621,500 บาท จากธนาคารกสิกรไทยให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนนิสิตให้สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ CU NEX ที่ธนาคารกสิกรไทยร่วมพัฒนา Digital Platform เสริมความแข็งแกร่งให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นิสิตที่สนใจสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์และแจ้งความประสงค์ขอใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในแอปพลิเคชัน CU NEX ที่เมนู “ทุนการศึกษา”