back to top
28.8 C
Bangkok

กรุงเทพประกันชีวิต ส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง OLYMPIC DAY 2022 จ.ชลบุรี  พร้อมสนับสนุนความปลอดภัยนักวิ่ง รวมทุนประกันกว่า 250 ล้านบาท

Must read

กรุงเทพประกันชีวิต  ผู้นำด้านประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day 2022 จ.ชลบุรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย พร้อมสร้างความอุ่นใจให้แก่นักวิ่งระหว่างกิจกรรมด้วยความคุ้มครองประกันชีวิตและอุบัติเหตุ รวมทุนประกันกว่า 250 ล้านบาท โดยมี นายนรินทร์ เอกวงศ์วิริยะ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้บริหารฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายพิชัย ชุณหวชิร (ที่ 2 จากซ้าย)รองประธานกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายกีฬาเพื่อมวลชนและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณหาดพัทยากลาง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

กิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day 2022 นี้ ได้จัดขึ้นในภูมิภาค 3 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย พะเยา และชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 9,000 คน เสริมสร้างการรับรู้และเพื่อเป็นการเน้นย้ำความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพการจัด YOUTH OLYMPIC 2030 ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน โดยการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสุขภาพนี้ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุุษย์และสังคมของกรุงเทพประกันชีวิต เพื่อช่วยให้ชุมชนสามารถสร้างสรรค์และสามารถประกอบกิจการตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article