BKI สร้างโอกาสให้แก่เด็กกำพร้ายากจนพิเศษ ด้วยการมอบทุนการศึกษากว่า 3 ล้านบาท

0
6
bki
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ขวาสุด) ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนายชวาล โสภณพนิช (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI มอบทุนการศึกษา จำนวน 3,348,000 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาท) ให้แก่เด็กกำพร้ายากจนพิเศษ
โดยมีนางผลิพร ธัญญอนันต์ผล (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักสื่อสาธารณะและระดมความร่วมมือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นผู้แทนรับมอบ สำหรับทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BKI ร่วมให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่ยากไร้และโครงการช่วยเหลือเด็กถูกทอดทิ้ง โดยจะนำไปมอบให้แก่เด็ก จำนวน 121 คนจาก 48 จังหวัดทั่วประเทศ ที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเสียชีวิตหรือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้กลับมามีโอกาสทางการศึกษา ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
Advertisement
Previous articleOCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิด Digital Virtual Booth ชวนคนไทยเริ่มต้นใหม่ด้วยพลังความรักในงาน “วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
Next articleธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับ 4 พันธมิตร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำจัดสัมมนาพิเศษ  “เหลียวหลัง มองหน้า: ลงทุนอย่างไรในยามดอกเบี้ยขาขึ้น”    

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here