อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนถาดหลุมอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อใช้ช่วงวิกฤติโควิด-19

0
7524

มร.ฮิโระฮะรุ โมะโตะฮะชิ (4 จากขวา) รองประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มอบถาดหลุมอาหารกลางวันสเตนเลสที่ได้มาตรฐาน รวมมูลค่ากว่า 2,500,000 บาท ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนภาชนะและมีภาชนะที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้งานอย่างเพียงพอ อันเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของการรับประทานอาหารให้แก่เด็กนักเรียน สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการในการป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 ของสพฐ. โดยมี อำนาจ วิชยานุวัติ (4 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งพิธีมอบจัดขึ้น ณ ห้องรับรอง สพฐ.1 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

      ทั้งนี้ อายิโนะโมะโต๊ะ เล็งเห็นถึงความสำคัญและดำเนินโครงการช่วยเหลือด้านโภชนาการให้กับเด็กนักเรียนผ่านโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มากมาย อาทิ โครงการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร, การจัดทำหลักสูตรและจัดอบรมด้านอาหารและโภชนาการ รวมถึงการติดตามประเมินผลโรงเรียนเพื่อให้คำปรึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม หรือ Ajinomoto Creating Shared Value (ASV) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ที่มุ่งมั่นและดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี
Advertisement
Previous articleเคทีซีกำไรครึ่งปี 2,790 ล้านบาท เล็งปรับโมเดลธุรกิจหวังเติบโตยาว
Next article6 หลักการบริหารแบบเจ้าสัวธนินท์ สู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน