เทคนิค ค้นหาบุคลิกภาพของตัวเองอย่างไร เพื่อเป็น "คนที่ใครๆก็ต้องการ”

Must read

เข้าสู่ยุคการทำงานที่เปลี่ยนไป แต่ละหน่วยงานหรือองค์กรในปัจจุบันล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กรมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสายงาน ด้านการผลิต ด้านการบริหาร ด้านการขาย หรือด้านการให้บริการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละงานจะอาศัยบุคลิกลักษณะของคนที่แตกต่างกันไป บางงานอาศัยลักษณะส่วนที่เป็นบุคลิกภาพภายใน บางงานอาศัยส่วนที่เป็นบุคลิกภาพภายนอก แต่โดยภาพรวมแล้วทุกสถานที่ทำงานต้องการคนที่รู้จักปรับภาพลักษณ์ของตัวเองให้ถูกกาลเทศะเสมอ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ขอแนะวิธีสร้างภาพลักษณ์ที่ใช่ บุคลิกที่ดี เพื่อเป็นบันไดนำคุณไปสู่ความสำเร็จในตำแหน่งงาน

 

จุดเริ่มต้นของบุคลิกภาพที่ดีเพื่อตามหาภาพลักษณ์ที่ใช่

1.      The way you … LOOK (สำรวจภาพลักษณ์โดยรวมของเรา)

2.      The way you …DRESS (สำรวจการแต่งตัว)

3.      The way you …TALK (สำรวจวิธีการพูด น้ำเสียงถ้อยคำที่ใช้)

4.      The way you …ACT (สำรวจการเดิน เดินอย่างไร)

5.      The way you …WORK (สำรวจวิธีการทำงาน)

 

บุคลิกภาพ คือสิ่งที่บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ที่ผู้อื่นสามารถรับรู้ได้จากการมองเพียงภายนอกเท่านั้น เพราะฉะนั้นบุคลิกภาพนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสังคมการทำงาน การที่เรามีบุคลิกดีจะสร้างความแตกต่าง ความน่าเชื่อถือให้เรามากขึ้น คือ

 

1.      ความมั่นใจ ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีจะมีความมั่นใจในการแสดงออกมากขึ้น และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตามมา

2.      การเป็นที่ยอมรับ ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีย่อมเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป และเป็นที่ต้องการของคนหมู่มาก เนื่องจากบุคลิกภาพที่โดดเด่น จะส่งผลให้เราเป็นที่น่าดึงดูด

3.              การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น การที่เรารู้บุคลิกภาพของผู้อื่น ทำให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลและสถานการณ์ได้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น

4.      ความสำเร็จ ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีจะได้เปรียบคนอื่นเสมอ เพราะสามารถสร้างความศรัทธา น่าเชื่อถือแก่ผู้พบเห็น ได้รับความร่วมมือ และการติดต่อด้วยดี ช่วยให้ทำงานได้สำเร็จง่ายขึ้น

5.      เอกลักษณ์ของบุคคล บุคลิกภาพทำให้คนมีลักษณะเฉพาะตัว ผู้อื่นจะสามารถจดจำเราได้ง่ายขึ้น แต่ละบุคคลก็จะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไป ที่มีทั้งดีและไม่ดี และอยู่ที่เราเลือกด้วยว่าจะให้คนเห็นเราในแบบไหน

 

บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลมิใช่เรื่องตายตัวเสมอไป สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ตามบทบาทและอาชีพที่ดำเนินอยู่ การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน จะไม่ใช่เรื่องยากหากเรามีวิธีจัดการแบบเป็นขั้นตอน และพร้อมปรับตัวให้เหมาะสม ยอมรับกับปัจจัยและสภาพแวดล้อมหลายๆ อย่างในการทำงาน ภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพที่ดีล้วนแล้วอยู่ที่ตัวเราเป็นคนกำหนด ทั้งความคิด การกระทำ และไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ไม่ควรหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพราะตัวคุณจะเป็นคนกำหนดอนาคตด้วยตัวของคุณเอง

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article