ผู้บริหารโครงการ AIA FA Prime วัชรา พุกโพธิ์ เจาะลึกโครงการ AIA FA Prime ตอบโจทย์ชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมแชร์ประสบการณ์การทำงาน สู่ความสำเร็จของนักธุรกิจรุ่นใหม่

อีกหนึ่งผู้บริหารของ AIA FA คือ วัชรา พุกโพธิ์ ปัจจุบันทำหน้าที่เป็น AIA FA PRIME HEAD COACH ดูแลในส่วนของการเรียนการสอนโปรแกรม AIA FA PRIME ทั้งหมด ได้เล่าถึงความรู้ที่ผู้ร่วมโครงการ AIA FA จะได้รับ คือในส่วน AIA FA PRIME เราต้องการให้ผู้ที่มาเข้าโครงการเป็นนักวางแผนการเงินอย่างจริงจัง เราจะมีทั้งความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน ความรู้ด้านการลงทุน ความรู้ด้านภาษี ความรู้เรื่องการจัดการมรดก หรือการส่งต่อความมั่งคั่ง ทั้งหมดนี้จะรวมเข้ามาให้ได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ทั้งหมดด้วย

ในส่วนของความรู้ถ้ามองในส่วนของการเงิน เราจะแบ่งกลุ่มการวางแผนการเงินออกเป็น 4 เรื่อง 6 แผน ตามแนวคิดของ CFP® (Certified Financial Planner) ประกอบด้วย

Wealth Creation การสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาให้ได้
Wealth Protection การปกป้องความมั่งคั่งที่เราหามาได้
Wealth Accumulation การสะสมความมั่งคั่งให้เพิ่มมากขึ้น
Wealth Distribution การนำความมั่งคั่งที่เรามีอยู่นั้นส่งต่อให้กับคนที่เราอยากให้

ความประทับใจในการทำงานของผมคือ การได้สร้างคนขึ้นมา
เพื่อไปทำให้คนรอบข้างตัวเขา
หรือสังคมดีขึ้น
และการสร้างสังคมที่ดีขึ้นนี้
จะทำให้ตัวผู้เข้าร่วมโครงการเอง
ก็ดีขึ้นด้วยเช่นกัน”

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ใน 4 เรื่องนี้ แบ่งเป็นแผนการเงิน 6 แผน คือ

เรื่องที่ 1. Wealth Creation แผนการเงินในเรื่องนี้คือ แผนการบริหารรายรับรายจ่าย ที่จะบอกว่าทำอย่างไรให้มีรายได้มากกว่ารายจ่ายเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งขึ้นมา

เรื่องที่ 2. Wealth Protection มี 2 แผนคือ การวางแผนเรื่องประกัน เพื่อปกป้องความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน กับการวางแผนเกษียณอายุ เพื่อที่จะปกป้องความมั่งคั่งให้คงอยู่แม้ว่าจะหยุดทำงาน

เรื่องที่ 3. Wealth Accumulation จะมี 2 แผนคือ แผนบริหารภาษี ทำอย่างไรให้บริหารภาษีให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดตามเงื่อนไขของกฎหมาย แล้วนำเงินก้อนนี้ไปสะสมความมั่งคั่งต่อได้ กับแผนการลงทุน ที่ทำอย่างไรกับเงินที่เราได้มาให้งอกเงยขึ้นตามความเสี่ยงที่เรารับได้ และเป็นไปตามเป้าหมายทางการเงินหรือแผนการเงินอื่น ๆ ของแต่ละคน

เรื่องสุดท้ายคือ การส่งต่อความมั่งคั่ง จะเป็นการวางแผนมรดกว่าเราจะส่งมอบให้ใคร เวลาไหน ด้วยเงื่อนไขอะไร ตามความต้องการของเราโดยไม่มีภาระภาษี หรือถ้ามี ก็ให้เสียภาษีน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  

ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนความรู้เหล่านี้ จะทำให้เห็นภาพด้านการวางแผนการเงินได้ครบวงจร แล้วเวลาไปพบลูกค้า ผู้เข้าร่วมโครงการก็จะสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ ฉะนั้นการวางแผนที่ดี โดยเฉพาะการมีแผนประกันชีวิตหรือการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม จะช่วยทำให้สิ่งที่เราวางไว้เป็นไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ”

หน้าที่ของเราคือ
ทำให้ตัวแทนประสบความสำเร็จ

ความประทับใจในการทำงานกับโครงการ AIA FA วัชรา เล่าให้ฟังว่า “ความประทับใจในการทำงานของผมคือ การได้สร้างคนขึ้นมาเพื่อไปทำให้คนรอบข้างตัวเขาหรือสังคมดีขึ้น และการสร้างสังคมที่ดีขึ้นนี้ จะทำให้ตัวผู้เข้าร่วมโครงการเองก็ดีขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะรายได้ที่ AIA ให้สามารถทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้น นั่นคือภาพที่มีแต่คนได้ประโยชน์ ซึ่งคือสิ่งที่ผมประทับใจ

… การเป็นโค้ชในโครงการ AIA FA นั้นต้องผ่านการศึกษาการเรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงิน แล้วนำความรู้ด้านการเงินเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้คนที่เขาอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเอง สิ่งสำคัญนอกจากคุณวุฒิต่าง ๆ แล้วคือ ต้องเป็นคนที่อยากเห็นความสำเร็จของผู้อื่น เพราะหน้าที่ของเราคือการทำให้ตัวแทนประสบความสำเร็จ”

Advertisement
Previous articleเมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2019”
Next articleเมืองไทยประกันภัย ผนึก ฟินแก๊ส เปิดประสบการณ์สั่งแก๊สออนไลน์ พร้อมรับประกันอัคคีภัย ครั้งแรกของประเทศไทย