back to top
30 C
Bangkok
Home Interview สุรธีร์ กิตติวรวงศ์ เจาะลึก … โครงการ AIA FA Prime

สุรธีร์ กิตติวรวงศ์ เจาะลึก … โครงการ AIA FA Prime

0
สุรธีร์ กิตติวรวงศ์ เจาะลึก … โครงการ AIA FA Prime
ผู้บริหารโครงการ AIA FA Prime สุรธีร์ กิตติวรวงศ์ เจาะลึกโครงการ AIA FA Prime ตอบโจทย์ชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมแชร์ประสบการณ์การทำงาน สู่ความสำเร็จของนักธุรกิจรุ่นใหม่

สุรธีร์ กิตติวรวงศ์ ผู้บริหารโครงการ AIA FA Prime ตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันมีคุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP® และมีใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (IP) และใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุน (IA) กล่าวว่าปีนี้เป็นปีที่ 5 ของโครงการแล้ว พร้อมกับเล่าถึงเป้าหมายของโครงการว่า “ในวันนี้ บริษัท AIA ต้องการให้ โครงการ AIA FA Prime เป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาตัวแทนเพื่อคนรุ่นใหม่ เป็นตัวแทนที่จะทำงานเต็มเวลาอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยง หรือการคุ้มครองรายได้ ให้ทันกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน”

การที่โจทย์การเงินมีความซับซ้อนพัวพันเป็นหนึ่งเดียวกับโจทย์การใช้ชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ  และยังต้องรองรับต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม  ลูกค้าซึ่งต้องพะวงกับภาระงานของตนเอง จะต้องการตัวแทนมืออาชีพที่ทำงานเต็มเวลา มาช่วยวางแผนทางการเงินที่จะส่งผลต่อเป้าหมายการใช้ชีวิตของเขาได้อย่างต่อเนื่อง รองรับทันกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิต แทนที่จะต้องเริ่มต้นใหม่เมื่อตัวแทนเดิมออกจากอาชีพเนื่องจากทำเป็นงานเสริม

โครงการ AIA FA
เป็นโครงการที่พัฒนาตัวแทน
ให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้า
ได้อย่างแท้จริง

การที่ตัวแทนจะทำงานเต็มเวลาได้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความรู้ในงานและทักษะการขายที่โดดเด่น โครงการจึงได้พัฒนาหลักสูตรที่จะสนับสนุนให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีความรู้ในงานที่จำเป็น และสามารถต่อยอดพัฒนาทักษะการขายสู่ความเป็นมืออาชีพ  โดยได้ตั้งเป้าหมายให้ตัวแทนมีผลงานขายติดคุณวุฒิ MDRT (Million Dollar Round Table) ซึ่งถือว่าเป็นคุณวุฒิ ที่ได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานความเป็นเลิศในระดับนานาชาติในเรื่องการประกันชีวิตและธุรกิจบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ภายใต้จรรยาบรรณที่เข้มงวด และการให้บริการแก่ลูกค้าในระดับที่ยอดเยี่ยม

ด้วยความสำเร็จในระดับคุณวุฒิ MDRT จะช่วยให้ตัวแทนมีรายได้สูง มีความยั่งยืนในอาชีพ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับการดูแลจากตัวแทนที่มีความรู้และทำงานเต็มเวลา รวมทั้งยังสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ ที่จะพัฒนาตนเองเป็นหัวหน้าหน่วยและสามารถแบ่งปันความสำเร็จให้กับลูกทีมได้อย่างมีประสิทธิผล

FA Prime 9 มีค 62 091 Medium

นอกจากโครงการ AIA FA Prime แล้ว บริษัท AIA ยังมีอีกโครงการหนึ่งคือ โครงการ AIA FA Standard เพื่อสร้างตัวแทนที่ทำงานเต็มเวลา สำหรับโครงการ AIA FA Standard จะมีหลักสูตรการพัฒนาตัวแทนที่เหมาะกับผู้ที่ไม่มีหรือมีประสบการณ์การทำงานน้อย มีทักษะการขายที่จำกัด หรือเพิ่งจบการศึกษา

ส่วนหลักสูตรในโครงการ AIA FA Prime จะเหมาะในการพัฒนาตัวแทนที่มีประสบการณ์การทำงาน มีทักษะการขาย หรือมีฐานลูกค้าในระดับหนึ่ง และโครงการ AIA FA Prime ยังมุ่งคัดเลือกผู้ที่มีใบอนุญาตในการให้คำแนะนำในการลงทุน (IC) เพื่อโอกาสในการพัฒนาทักษะต่อเนื่องในการเป็นที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน ที่จะสามารถเสนอบริการได้อย่างครบวงจร คือทั้งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสามัญและประกันชีวิตแบบควบการลงทุน อันจะช่วยตอบโจทย์ทางการเงินของลูกค้าได้อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารความเสี่ยงของชีวิต หรือเพื่อการคุ้มครองรายได้ ในทุกช่วงชีวิต

สุรธีร์ ยังกล่าวต่อว่า องค์ประกอบความสำเร็จของโครงการนี้เกิดจากการทำงานหลายขั้นตอน รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายกลุ่ม โดยโครงการ AIA FA Prime เพียงแต่เป็นผู้วางเส้นทางเดินให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เริ่มต้นจากกระบวนการสรรหาผู้สนใจที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ โดยหัวหน้าหน่วย ร่วมกับกระบวนการคัดกรองของบริษัท AIA เพื่อคัดเลือกตัวแทนที่ต้องการพัฒนาตัวเองเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน บนพื้นฐานคุณสมบัติความพร้อม 5 ประการ ซึ่งเรียกว่า “ASPEN” ได้แก่ การมีทัศนคติที่ดี (Attitude) ในอาชีพที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน การมีทักษะการขายหรือมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะการขาย (Selling Skill) การมีบุคคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดี (Personality) การมีประสบการณ์การทำงานรวมถึงพื้นฐานความรู้ทางการเงิน (Experience) และการมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคนรู้จักที่ดี (Network)

FA Prime 6 กค 62 0672 Medium

โครงการ FA Prime ยังมีกระบวนการคัดกรองผ่านกระบวนการคัดเลือก ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ และผู้สนใจต้องแสดงความพร้อมและความมุ่งมั่น ถ้าผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์ จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะมีแผนรับรองรายได้ให้ทั้งหมด 12 เดือน เพื่อรองรับให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจว่าจะมีรายได้เพียงพอสำหรับการปรับตัวในช่วงแรกของการเป็นตัวแทน เนื่องจากจะไม่มีเงินเดือนประจำอีกต่อไป และจะมีกระบวนการการเรียนการสอน เพื่อปรับองค์ความรู้ให้มีทักษะในการประกอบอาชีพจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ

เมื่อผู้สนใจผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เขาเหล่านี้จะได้เป็นตัวแทนในโครงการ AIA FA Prime ซึ่งโครงการจะมีแผนรับรองรายได้ให้ รวมทั้งยังมี FA Prime Coach ที่มีคุณวุฒิทางด้านการวางแผนการเงิน และประสบการณ์ในงานขาย ช่วยปรับองค์ความรู้ แนะนำ และให้คำปรึกษา ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ ร่วมกับผู้บริหารหน่วยที่สนับสนุนตัวแทนเหล่านี้เข้าโครงการ  รวมทั้งยังได้รับการอบรมในหลักสูตรพิเศษรวม 30 วัน ในช่วง 6 เดือนแรกของโครงการ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเป็นที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน โดย FA Prime Coach และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆ ตัวแทนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพทั้งจากสายงานขายและการวางแผนการเงิน  และตลอดระยะเวลา 12 เดือน ยังเสริมด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะการขายและกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความสำเร็จในอาชีพ

AIA ยังสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการให้ประสบความสำเร็จติดคุณวุฒิ MDRT 5 ปีต่อเนื่อง และขึ้นเป็นผู้บริหารหน่วย ด้วยโบนัสพิเศษ 5 ล้านบาท หรือที่เรียกว่า “Carrier Achievement Bonus (CAB)” เมื่อประกอบกับแผนรับรองรายได้ หลักสูตรการเรียนการสอน ด้วยโค้ชและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมพัฒนาทักษะและความรู้ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้จะช่วยผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างความสำเร็จให้กับตนเอง เป็นตัวแทนรุ่นใหม่ที่ทำงานเต็มเวลา และด้วยคุณวุฒิ MDRT จะทำให้เขามีศักยภาพ มีโปรไฟล์ ที่จะชักชวนคนอื่นให้เข้ามาเป็นลูกทีม เพื่อเป็นผู้บริหารหน่วยที่จะขยายความสำเร็จของตนเองได้ต่อไป

การเข้าร่วมโครงการ AIA FA Prime จึงไม่ใช่แค่การทำงานเป็นตัวแทนประกันชีวิต แต่เป็นสังคม ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำงานอย่างสนุก สามารถแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และยังเป็นโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ เพราะเขาจะสามารถขึ้นเป็นผู้บริหารหรือต่อยอดความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายการเงินต่าง ๆ อันนี้คือความน่าสนใจของโครงการ

FA Prime 11 สค 61 099 Medium

“อาชีพตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน” ยังเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์ใน 4 ด้านที่เรียกว่า 3I+1C คือ 

1. Income เรื่องของรายได้ ค่อนข้างดี ขึ้นอยู่กับความขยัน ไม่มีขีดจำกัด ไม่ต้องแข่งขันกับผู้ร่วมงานท่านอื่น เพราะเจ้านายคือลูกค้า มีลูกค้ามากก็ได้มาก จึงมีความมั่นคงมากกว่าทำงานในองค์กรที่เงินเดือนขึ้นกับเจ้านายท่านเดียว

2. Independent คนส่วนใหญ่ในองค์กรไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่ต้องการ เพราะว่าต้องให้เวลาทั้งหมดกับองค์กร แม้จะขึ้นเป็นผู้บริหาร มีรายได้เป็นแสน แต่ขาดเวลาที่จะได้ใช้ชีวิต อาชีพนี้กลับสร้างโอกาสในการทำงานให้มีความสมดุลกับการใช้ชีวิตได้ที่เรียกว่า “Work-life Balance” เพราะเป็นเจ้านายตนเองจึงสามารถจัดสรรเวลาทำงานตามที่ตนเองต้องการได้

3. Impact จะทำงานทั้งทีก็อยากให้เป็นประโยชน์กับคนรอบข้าง งานนี้สำคัญอยู่ที่ช่วยคนรอบข้างให้รู้จักวางแผนชีวิต วางแผนการใช้เงิน ออมเงิน คุ้มครองรายได้ บริหารความเสี่ยงของชีวิต ดังนั้นรักใคร ชอบใคร ก็เพียงแต่ไปช่วยให้เขามีแผนการเงินที่ดี ถือเป็นงานที่ให้ประโยชน์แก่คนที่เรารัก ทำให้เขามีความมั่งคั่งที่ดีและได้ใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการ จึงเป็นงานให้ประโยชน์แบบ win-win ทั้งเราและลูกค้า

4. Career advancement อาชีพนี้ก็ตอบโจทย์ข้อนี้ด้วย เพราะการทำให้คนรอบข้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นใจที่ดีขึ้นในการใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการ ก็จะนำไปสู่ความเติบโตในอาชีพกับ AIA ในที่สุด

โดยรวมแล้วอาชีพในการเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน จึงเป็นอาชีพหนึ่งที่คนรุ่นใหม่น่าจะลองเปิดโอกาสให้กับตัวเอง เพราะว่าเป็นการแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนรอบข้างด้วยความรู้ที่เรียนรู้มา เพื่อให้เขาประสบความสำเร็จทางการเงินได้ใช้ชีวิตใน Lifestyle อย่างที่ต้องการ สุรธีร์ กิตติวรวงศ์ กล่าวทิ้งท้าย

การเข้าร่วมโครงการ AIA FA Prime
จึงไม่ใช่แค่ทำงาน แต่เป็นสังคม
ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถทำงานได้อย่างสนุก
สามารถแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
และยังเป็นโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ