Home Authors Posts by Grey CN

Grey CN

1533 POSTS 0 COMMENTS
ธนาคารกสิกรไทย ประสานความร่วมมือระดับพหุภาคีกับหอการค้าและสมาคมการค้า 13 หน่วยงาน จาก 10 ประเทศ AEC+3 เป็นครั้งแรกในไทย หวังยกระดับการค้า การลงทุนและเทคโนโลยี  การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจในระดับภูมิภาค แนะนำคู่ค้าและจับคู่ธุรกิจข้ามประเทศ สร้างรากฐานที่มั่นคงรองรับการค้าและการลงทุนข้ามประเทศของธุรกิจไทย นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้วางยุทธศาสตร์การเป็นธนาคารแห่ง AEC+3มาอย่างต่อเนื่อง โดยการขยายเครือข่ายบริการในภูมิภาคนี้ ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในระดับภูมิภาค โดยธนาคารฯ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการเงินเพื่อรองรับเศรษฐกิจการค้าข้ามชาติได้อย่างครบวงจร ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทยได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อการทำธุรกิจระหว่างประเทศในภูมิภาค AEC+3 เป็นครั้งแรกในไทย กับหน่วยงานพันธมิตร 13 องค์กร ได้แก่ หอการค้าและหน่วยงานสมาคมการค้า จาก 10 ประเทศ ประกอบด้วย 1. หอการค้าและอุตสาหกรรม ประเทศบรูไน...
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดทัพครั้งใหญ่ แต่งตั้ง 3 ผู้บริหารฝ่ายขาย ขยายการตลาด ครอบคลุมเขตพื้นที่นครหลวงและภูมิภาค ได้แก่ แต่งตั้ง นายพิชัย ยอวิทยา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการตัวแทน กำกับงานบริหารตัวแทนและควบคุมการขยายตลาด ครอบคลุมพื้นที่นครหลวง ภาคกลาง และภาคตะวันตก แต่งตั้ง นายยุทธวงศ์ ก้องธนานันต์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการตัวแทน บริหารกิจการตัวแทน กลุ่มการตลาดโซน4 พื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และแต่งตั้ง นายเสวก เดชจินดา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการตัวแทน บริหารและควบคุมการขยายตลาด กลุ่มการตลาดโซน 5 พื้นที่ภาคเหนือ การแต่งตั้งผู้บริหารครั้งนี้ นับเป็นการปรับโครงสร้างฝ่ายบริหารด้านตัวแทนครั้งสำคัญ...

Magazines

Magazine

ABM 386

0
Magazine

ABM ISSUE 384

0
Magazine

ABM ISSUE 383

0
Advertisement
66,596FansLike
4,597FollowersFollow
187FollowersFollow
4FollowersFollow
0FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe