โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี”  ชวนเยาวชนร่วมประกวดอนุรักษ์ความเป็นไทย

0
1
คุณกาญจนา

โครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน เดินหน้าสืบสานวัฒนธรรมไทยจัดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมส่งต่อสำนึกรักความเป็นไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยจัดการประกวดทางออนไลน์ 3 กิจกรรม ได้แก่ “การประกวดมารยาทไทย” ปลูกฝังมารยาทแบบไทย “การประกวดอ่านฟังเสียง” เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษา พร้อมกิจกรรมใหม่ที่จัดขึ้นเป็นปีที่สอง เพื่อเชื่อมคนรุ่นใหม่กับความเป็นไทยผ่านศิลปะ “การประกวดวาดภาพดิจิทัล” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลทุนการศึกษา เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 สิงหาคม 2565 ผ่าน www.เท่อย่างไทย.com

นางกาญจนา  โรจวทัญญู  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดและประสบการณ์ลูกค้า  ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดเผยว่า ทีเอ็มบีธนชาต มุ่งมั่นสานต่อกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ผ่านโครงการไฟ-ฟ้า (fai-fah) โดยทีทีบี มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชนเสริมสร้างสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมไทย สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายให้ผู้คน ตอกย้ำปรัชญา Make REAL Change โดยได้จัดการประกวดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งต่อสำนึกรักความเป็นไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ประจำปี 2565 มุ่งจุดประกายเยาวชนให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในเอกลักษณ์ของภาษาไทยและมารยาทอันดีงามของไทย จัดกิจกรรมการประกวดโดยแยกประเภท ดังนี้

1.   การประกวดมารยาทไทย เพื่อส่งต่อคุณค่ามารยาทไทยที่ถูกต้องสวยงามตามแบบขนบธรรมเนียมไทยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยจัดการประกวดรอบคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน แบ่งเป็นการประกวดในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6, มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าร่วมประกวดในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ด้วย

2. การประกวดอ่านฟังเสียง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติ โดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เป็นการประกวดในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทชาย และประเภทหญิง พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับทุกรูปแบบการสื่อสาร เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและสามารถอ่านอักษรเบรลล์เพื่อการสื่อสาร ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้เข้าร่วมประกวดด้วย

3. การประกวดวาดภาพดิจิทัล พื้นที่การสร้างสรรค์งานศิลปะ เชื่อมวัฒนธรรมไทยผ่านรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ ที่ก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับทักษะการวาดภาพดิจิทัลให้แก่เยาวชนไทย โดยเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือโปรแกรมต่าง ๆ แบ่งระดับผู้เข้าประกวดเป็น 2 ระดับ คือ 1. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ 2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 และ ประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

“โครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี เดินหน้าสานต่อส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักถึงภาษาและมารยาทอันดีงามของไทย เพื่อร่วมสร้างพื้นฐานความก้าวหน้าให้กับสังคมไทย พร้อมขยายโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมการประกวดได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจัดรูปแบบการประกวดรอบคัดเลือกผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom บนเว็บไซต์ www.เท่อย่างไทย.com  เปิดพื้นที่ให้เยาวชนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงออกซึ่งความรักและการเผยแพร่วัฒนธรรมประจำชาติ”

คุณครู และอาจารย์ สามารถส่งน้อง ๆ เยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียน สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลทุนการศึกษา  ได้ตั้งแต่วันนี้  ถึง วันที่ 11 สิงหาคม 2565  คลิกดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ www.เท่อย่างไทย.com  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 06 2070 0088, 06 2070 0099

Advertisement
Previous article“เครือสหพัฒน์” ชวนคนไทยฝ่าวิกฤตค่าครองชีพ ยกทัพของกินของใช้ราคาเบาๆ มาให้ช้อปในงาน “สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26”
Next articleการเคหะแห่งชาติมอบโอนสาธารณูปโภคฯ ในโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (กระแสบน) ให้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน