back to top
36.3 C
Bangkok

นายกสมาคมประกันชีวิตไทยเป็นวิทยากรบรรยายให้นักศึกษา วปส. รุ่นที่ 11

Must read

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต ความท้าทาย และโอกาสของธุรกิจประกันชีวิตภายใต้ Uncertainty Risks” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับระบบประกันชีวิต การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยในด้านต่างๆ รวมถึงพัฒนาการของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากมุมมองและประสบการณ์กับผู้เข้าอบรม ณ ห้องเลอโลตัส โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article