TIP โชว์ผลงาน ขึ้นแท่นคว้า 3 รางวัลรวด  ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2565  (Prime Minister’s Insurance Awards 2022

0
1
04

พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ กรรมการบริษัท   บมจ.ทิพยประกันภัย  เข้ารับ รางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 3    ประจำปี 2564  และรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2564  พร้อมด้วย ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์  บมจ.ทิพยประกันภัย  เข้ารับรางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2564  ซึ่งทิพยประกันภัย ได้รับการพิจารณาให้รับ 3 รางวัลเกียรติยศ  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards 2022) ประจำปี 2565   โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  มาเป็นประธานในงานและมอบรางวัล สำหรับรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยภัยที่มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีศักยภาพในการดำเนินงาน มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เป็นการส่งเสริมบริษัทประกันภัยที่รักษาไว้ซึ่งคุณภาพการดำเนินงาน และบริการประชาชน รวมถึงส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาและเป็นที่ยอมรับของประชาชน ณ ห้องฟินิกซ์ เมืองทองธานี

รางวัลทั้ง 3 รางวัลนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงาน ทิพยประกันภัยทุกคน ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยและยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับการให้บริการที่เป็นเลิศและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เป็นประโยชน์สูงสุด เป็นการช่วยดูแลประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติให้สามารถพัฒนาก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนอีกด้วย

Advertisement
Previous articleอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2564
Next articleเมืองไทยประกันชีวิต สร้างประวัติศาสตร์วงการประกันภัยอีกครั้ง คว้า “รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here