ไทยประกันชีวิต ส่งประกันสุขภาพเหมาจ่ายสุดคุ้ม “Health Fit DD” และ “Health Fit Ultra” วงเงินความคุ้มครองสูง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแบบครบครัน และคุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 99 ปี ตอบโจทย์การสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้กับคนไทย

0
40

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากนโยบายการมุ่งเป็นทุกคำตอบด้านการเงินและการวางแผนชีวิต หรือ Financial & Life Solutions Provider บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่ครอบคลุมในทุกช่วงของชีวิต ทุกจังหวะชีวิต และทุกรูปแบบการใช้ชีวิต โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และเตรียมพร้อมการวางแผนด้านค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ไทยประกันชีวิตจึงได้พัฒนาสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย 2 แบบ ประกอบด้วย สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ Health Fit DD เหมาะสำหรับกลุ่มคนวัยทำงาน หรือผู้ที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว แต่ต้องการทำประกันสุขภาพเพิ่ม เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาและวงเงินความคุ้มครองสูงขึ้น ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า โดยมีแผนประกันให้เลือก 4 แผน ตั้งแต่ 1 ล้านบาท, 5 ล้านบาท, 15 ล้านบาท และสูงสุด 30 ล้านบาท ซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD)

นอกจากนี้ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ Health Fit DD ยังมีความยืดหยุ่น โดยผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรก (Deductible) ที่ 30,000 บาท หรือ 50,000 บาท หรือ 100,000 บาท เพื่อให้ชำระเบี้ยประกันภัยที่ถูกลง และไม่ซ้ำซ้อนกับสวัสดิการที่มีอยู่เดิม หรือเลือกซื้อผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่ 5,000 บาท 8,000 บาท หรือ 10,000 บาท รวมถึงให้ความอุ่นใจ เพราะรับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 80 ปี และให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี

ไทยประกันชีวิตพัฒนาประกันสุขภาพใหม่ online

“ประกันสุขภาพ Health Fit DD ให้ความคุ้มครองครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นต้องรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน โดยให้ความคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการทางการแพทย์ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการต่างๆ ขณะที่ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก ครอบคลุมค่าตรวจรักษา ค่าการทำกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัด” นายสวัสดิ์กล่าว

ขณะเดียวกันเพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้มีรายได้สูงที่ต้องการเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลด้วยวงเงินสูง เพื่อโอกาสการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ด้วยสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ Health Fit Ultra เป็นสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายวงเงินสูง รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 11-80 ปี และคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปีเช่นเดียวกัน โดยบริษัทฯ มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 2 แผน คือ 60 ล้านบาท และ 120 ล้านบาท ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลครอบคลุมทั้งกรณีผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และกรณีฉุกเฉิน พร้อมความคุ้มครองพิเศษเพิ่ม อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี, การฉีดวัคซีน, การตรวจรักษาทันตกรรม เป็นต้น รวมทั้งสามารถเลือกพื้นที่ที่ให้ความคุ้มครองได้หลากหลาย ทั้งเฉพาะในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทั่วโลกยกเว้นอเมริกา และทั่วโลก

พร้อมกันนี้ เพื่อสร้าง Life Innovation สู่การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและใส่ใจดูแลสุขภาพ มีบริการพิเศษ International Claims Solution บริการสินไหมในต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก

 “บริษัทฯ คำนึงถึงความต้องการและความจำเป็นของผู้บริโภค ในการสร้างสวัสดิการและการดูแลด้านสุขภาพที่ครอบคลุม สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายทั้งสองแบบของบริษัทฯ จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์การสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มคนวัยทำงาน กลุ่มคนที่ต้องการได้รับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มคนที่มีสวัสดิการอยู่แล้ว เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท รวมถึงผู้ที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เช่น เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ โดยเบี้ยประกันสุขภาพยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด” นายสวัสดิ์กล่าว

ทั้งนี้ ไทยประกันชีวิตยังพร้อมมอบบริการที่มากกว่าการประกันชีวิตแก่ผู้เอาประกันภัย อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก รวมถึงบริการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์และทำธุรกรรมด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต หรือสิทธิพิเศษและกิจกรรมตามไลฟ์สไตล์ผ่านไทยประกันชีวิต Privilege โดยมีตัวแทนฯ Life Partner กว่า 50,000 คน ทั่วประเทศ พร้อมเป็นที่ปรึกษาและวางแผนดูแลชีวิตอย่างมืออาชีพ