back to top
30.7 C
Bangkok

TCMA ผนึก วสท. แสดงพลังความพร้อมขับเคลื่อนสู้วิกฤตโลกร้อนในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565

Must read

ในภาวะที่โลกร้อนขึ้นทุกวันจนทำให้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรุนแรง ตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อน คือ ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ที่เกิดจากกิจกรรมและการกระทำที่มนุษย์เราสร้างขึ้น ดังนั้น การแก้ไขปัญหาโลกร้อน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนระดับโลก จึงต้องแก้ที่ต้นเหตุ นั่นคือ ทุกคนต้องหันมาช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกในทุก ๆ กิจกรรมเท่าที่จะทำได้ โดยต้องดำเนินการตั้งแต่ระดับครัวเรือน ระดับประเทศ และระดับประชาคมโลก

ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

นายชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) กล่าวว่า TCMA ร่วมเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสู้วิกฤตโลกร้อน ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 ชูแนวคิด “Together for Our World ผนึกกำลังขับเคลื่อนลดโลกร้อน…ลดก๊าซเรือนกระจก” มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2050แก้วิกฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืน โชว์นวัตกรรม “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องเพลนารี่ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

ภายในงาน จะมีการเสวนาแสดงพลังความพร้อมในการขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก และแผนงานที่ภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ร่วมกันเดินหน้าผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ เวทีกลาง  เพื่อพลิกโฉมก่อสร้างไทย ด้วยปูนลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก) ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ และเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ Thailand’s New Era of Low Carbon Cement  ในปี 2567 นอกจากนี้ ยังนำเสนอความก้าวหน้าขับเคลื่อนดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมของภาคีร่วมดำเนินการทุกภาคส่วน ที่คูหานิทรรศการ TCMA หมายเลข 40

ชนะ ภูมี ดร.ธเนศ วีระศิริ ทศพร ศรีเอี่ยม แล

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย และเมื่อรวมกับอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เกี่ยวเนื่องด้วยแล้วจะเป็นสัดส่วนถึง 7% ของ GDP ของประเทศ โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ความต้องการใช้งานปูนซีเมนต์ในประเทศ ประมาณ 30 – 35 ล้านตัน/ ปี ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้านำมาใช้พัฒนาวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐาน มีความคงทน และที่สำคัญช่วยลดก๊าซเรือนกระจก“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราคุ้นเคยกับการใช้ปูนซีเมนต์ในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเราทั้งอาคาร ที่อยู่อาศัย ถนน สะพาน รถไฟฟ้า อ่างเก็บน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย จากการใช้งานปูนซีเมนต์ในปริมาณที่มากขึ้นในแต่ละปี ในขณะที่กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ชนิดเดิม (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) ไม่สามารถตอบโจทย์การลดก๊าซเรือนกระจก สาเหตุของเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ของโลกได้ จึงนำไปสู่ความมุ่งมั่นของ TCMA ในการส่งเสริมให้สมาชิกวิจัยและพัฒนาผลิตปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน และช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เรียกว่า “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” มอก. 2594 ซึ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 40 กิโลกรัมต่อตันซีเมนต์ เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ชนิดเดิม จึงเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายว่า ปูนลดโลกร้อน และขณะนี้ได้เข้ามาสู่การใช้งานแทนปูนซีเมนต์ชนิดเดิม ทั้งนี้ TCMA ยังคงเดินหน้าตามแผนงาน เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายนี้จะบรรลุได้ ต้องการความร่วมมือและลงมือทำอย่างจริงจังของทุกภาคส่วน เพื่อนำประเทศไทยปลี่ยนผ่านเข้าสู่ Thailand’s New Era of Low Carbon Cement ในปี 2567” นายชนะ กล่าว

นอกจากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 แล้ว TCMA ยังร่วมขับเคลื่อนการลด
ก๊าซเรือนกระจกในเวทีต่างประเทศด้วย โดยอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นอุตสาหกรรมแรกของไทยที่จัดทำ Thailand Net Zero Cement & Concrete Roadmap 2050 โดยการสนับสนุนของ Global Cement & Concrete Association (GCCA) และนำเสนอในการประชุม COP 27 ระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองชาร์ม เอล ชีค ประเทศอียิปต์

ขอเชิญร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนลดโลกร้อน Change for Good ไปพร้อมกับ TCMA ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 งานแสดงเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมและงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดแห่งปี จัดโดยวิศวกรรมสถาน-แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุม-แห่งชาติสิริกิติ์  

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article