back to top
30.7 C
Bangkok

SCG Smart Building Solution ย้ำความสำคัญมาตรฐานคุณภาพอากาศระดับสากลจาก ASHRAE เพื่อคุณภาพชีวิตผู้คนในอาคารที่ดีอย่างยั่งยืน

Must read

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด นำโดย นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business ร่วมกับ ASHRAE Thailand จัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ “The latest updates to ASHRAE Standards 241 and 62.1: Ventilation Design for Energy Efficiency & Infectious Aerosol Control” เพื่อผลักดันมาตรฐานการดูแลคุณภาพอากาศภายในอาคารฉบับล่าสุด ซึ่งว่าด้วยการปรับปรุงมาตรฐานเดิมให้ทันสมัยขึ้น รวมถึงการวางมาตรฐานเพื่อให้ครอบคลุมเรื่องการป้องกันเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอากาศ โดยมี Dr. Marwa Zaatari ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศและการจัดการพลังงานในอาคาร จาก ASHRAE เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในงาน ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาค SEA ในการจัดเสวนาเพื่ออัปเดตมาตรฐานตัวล่าสุดนี้ โดยมุ่งเป้าขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพอากาศในไทยให้เทียบเท่าระดับสากล ณ โรงแรม Grande Centre Point Pattaya เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2566 ที่ผ่านมา

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา กล่าวว่า “หัวข้อหลักจากงานในครั้งนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการคุณภาพอากาศและการออกแบบอาคารให้สอดคล้องมาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญและด้วย Passion for Better Living คือแนวความคิดที่ทางธุรกิจ SCG Smart Building Solution ยึดมั่นมาโดยตลอดในการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่อากาศมีความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาวะโลกรวน และคนส่วนใหญ่มักมองข้ามความสำคัญของอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไป ดังนั้นการทำให้คุณภาพอากาศปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่เราอยากผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนมาตรการและมาตรฐานที่ช่วยให้อากาศกลับมาสะอาดปลอดภัยมากกว่าเดิม

เอสซีจีต้องการมีส่วนในการผลักดันและช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนในสังคมด้วย SCG Air Scrubber ระบบบำบัดอากาศเสีย พร้อมลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการให้คุณภาพอากาศในอาคารสะอาดมากยิ่งขึ้นพร้อมกับการประหยัดพลังงาน โดยเทคโนโลยีนี้ยังผ่านมาตรฐาน ASHRAE  IAQP  Standard 62.1 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่นิยมนำมาใช้อ้างอิงการออกแบบระบบเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้คนในอาคาร โดยทางธุรกิจเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากเทคโนโลยีนี้เป็นที่รู้จักและใช้งานในวงกว้างก็จะส่งผลดีต่อสังคมและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คนในอาคารได้”

นายพิชญ์พัฒน์ กิจเกิดแสง ตัวแทนจาก ASHRAE Thailand Chapter 1 1

ด้านนายพิชญ์พัฒน์  กิจเกิดแสง ตัวแทนจาก ASHRAE Thailand Chapter กล่าวเพิ่มเติมว่า “ต้องบอกว่ามาตรฐาน 241 นี้ที่ Dr.Marwa นำเสนอครั้งนี้ เป็นมาตรฐานใหม่ที่ ASHRAE พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อให้ได้มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งเชื้อโรคที่มีอยู่ในปัจจุบัน และโรคที่เกิดขึ้นใหม่ เราจึงต้องปรับตัวตาม เช่นมาตรฐาน 241 ที่ออกมาก็จะมีเครื่องมือใหม่ที่ช่วยให้เราสามารถวัดและปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ดีขึ้น เช่น ECAi – equivalent clean airflow rate in units of flow per occupant in a space, BRP – building readiness plan และ IRMM – infection risk management mode เหล่านี้จะช่วยให้เราสร้างแผนการดูแลอาคารและจัดการกับความเสี่ยงจาก Infectious Aerosols ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล”

โดยระบบ SCG Air Scrubber นอกจากจะช่วยดูแลด้านคุณภาพอากาศซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ ASHRAE แล้วยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย 8 Kg CO2/sq.m/year และสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอาคารให้มีค่าไม่เกิน 750 ppm ซึ่งเป็นผลดีต่อสังคมโลกด้วยเช่นกัน

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article