ไทยพาณิชย์ร่วมสนับสนุนมาตรการ กนอ. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนุนผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมใช้พลังงานทดแทน

0
41
ธนาคารไทยพาณิชย์ และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนมาตรการทางด้านการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมขับเคลื่อนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในนิคมอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม เตรียมพร้อมสนับสนุนวงเงินสินเชื่อรวมกว่า 8,000 ล้านบาท แก่ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมภายใต้การดูแลกำกับของ กนอ. รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการปรับใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนในกระบวนการการผลิต พร้อมเตรียมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพธุรกิจทางด้านบริหารจัดการพลังงานทางเลือกซึ่งได้ความร่วมมือจากพันธมิตรธนาคารที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบบริหารจัดการ การประหยัดพลังงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่พร้อมจะให้คำปรึกษาในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะเสริมประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ ทั้งยังช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการได้ในระยะยาว โดยมี นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)และ นายคณินทร์ แรงกล้า ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน SME Upcountry 1 ธนาคารไทยพาณิชย์  ร่วมพิธีลงนาม ณ  โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ เมื่อเร็วๆ นี้