ไทยพาณิชย์ชูหลักสูตรพัฒนาทักษะคนดิจิทัล หนุนไปรษณีย์ไทย เติบโตก้าวกระโดด

0
4

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผลักดันทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลให้บุคลากร ปณท ผ่านหลักสูตรสนามทักษะ (pmd47) เตรียมความพร้อมให้บุคลากร ปณท ปรับตัวไปการทำงานในยุค Digital ด้าน ปณท หวังความร่วมมือนี้จะสนับสนุนการทำงานคล่องตัว และสร้างเทคนิคใหม่รองรับการขยายฐานลูกค้าอย่างก้าวกระโดด

นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า “SCB Academy ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนดิจิทัลให้แก่บุคลากร ปณท ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ SCB Academy จะนำประสบการณ์ในการให้บริการ และสนับสนุนการจัดทำหลักสูตร รวมทั้งนำโปรแกรมสนามทักษะ pmd47 ในการเตรียมความพร้อมให้บุคลากร ปณท ปรับตัวไปสู่การทำงานในยุค Digital (New Normal) ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง นอกจากโปรแกรม pmd47 ทาง ปณท ยังให้ความสนใจหลักสูตรความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) เพื่อเพิ่มความรู้ และความเข้าใจทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล ให้กับบุคลากร ปณท ในทุกระดับชั้น โดย SCB Academy จะนำความรู้ความสามารถในเรื่องการเงินยั่งยืนถ่ายทอดให้แก่บุคลากร ปณท ผ่านการสร้างอีเวนท์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามาฟังแนวคิดหรือประสบการณ์จากนวัตกรหรือกูรูทางด้านต่างๆ โดยหวังว่า บุคลากรทุกคนจะมีทักษะและกรอบความคิดใหม่เพื่อพร้อมสำหรับโลกการทำงานและโลกการเงินในยุคดิจิทัล”

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า “ไปรษณีย์ไทยเป็นหน่วยงานสื่อสารและขนส่งของชาติที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ บุคลากรของไปรษณีย์ไทยรู้จักทุกพื้นที่และเข้าถึงทุกตำบลของไทยมีความใกล้ชิดกับคนในชุมชน ซึ่งไปรษณีย์ไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด เรามีเป้าหมายที่จะยกระดับไปรษณีย์ไทยให้เป็นองค์กรที่นำดิจิทัลมาใช้งานด้านระบบปฏิบัติการและงานบริการ ก้าวสู่การเป็น Tech Post ซึ่งบุคลากรเป็นกลไกลสำคัญที่จะทำให้ก้าวสู่การเป็นดิจิทัลได้ ไปรษณีย์ไทยจึงได้ไว้วางใจให้ SCB   Academy  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลการเงินเป็นผู้จัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรของไปรษณีย์ไทย ซึ่งเมื่อทั้งสองหน่วยงานผนึกความร่วมมือจะทำให้ ไปรษณีย์ไทยใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยทุกคน”

ปัจจุบัน ปณท มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 40,000 คน โดยโปรแกรม pmd47 ที่จะมาพัฒนาทักษะดิจิทัลให้บุคลากร ประกอบด้วย 1 : Discover Me – ค้นหาตัวเอง ในอนาคต งานแบบไหนที่เหมาะกับคุณ 2 : Dare to Dream – กล้าที่จะฝัน ตั้งเป้า และเดินไปยังจุดหมาย พร้อมเรียนรู้เทคนิคการเรียนรู้ให้เร็วขึ้น 10X (สิบเท่า)  3 : The Foundation & The New Arena – รวมพื้นฐานควรรู้รับยุคดิจิทัล และ New Normal  4 : Human Centered Everything – ทักษะการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสร้างคุณค่าดีๆ ให้ลูกค้า  5 : Demystify Data การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อสร้างคุณค่าในงาน และธุรกิจ รวมไปถึง Digital Marketing (การทำการตลาดด้วยข้อมูล) 6 : Lean on Me & Agile at Heart เรียนรู้วิถีการทำงานแบบใหม่ ที่เน้นความคล่องตัว ยืดหยุ่น รวดเร็ว และ พัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา และ 7 : Growth Hacking and Bring It All Together นำทักษะต่างๆ ในโครงการ pmd47 มาประยุกต์กับขั้นตอนการทำ Startup และเรียนรู้เทคนิคกลยุทธ์ที่สร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

Advertisement
Previous articleOCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดตัวแบบประกันโอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โกล 20/5” มีเงินคืน คุ้มครองสูง ตอบโจทย์ Smart Plan, Smart Life สำหรับคนยุคใหม่
Next article“โครงการอาคารเช่าผู้มีรายได้น้อย” การเคหะฯ สู่เป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิต เผยผู้เช่าโครงการสมุทรสาคร ( กระทุ่มแบน 3) ประสานเสียง มั่นใจการดูแลภายใต้การเคหะแห่งชาติ ทั้งลดภาระค่าใช้จ่าย ปลอดภัย เดินทางสะดวก