เมืองไทยประกันชีวิต สนับสนุนสร้างห้อง Trade Finance LAB : Wall [email protected] มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

0
9
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนายพุฒิ เด่นสมพรพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาว สาริศา ล่ำซำ ผู้ชำนาญงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการสร้างห้อง Trade & Finance LAB : Wall [email protected] แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นการจัดทำโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา ตามแนวทางสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการฝึกฝน Practice University การจัดสร้างห้องปฏิบัติการดังกล่าวประกอบด้วย Trading room Multiple Learning Space และ Financial Product Board สำหรับให้นักศึกษาได้ใช้ ฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในหลากหลายมิติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และดร.รวิดา วิริยกิจจา คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  รับมอบณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่
Advertisement
Previous articleกรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มอบผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันให้ลูกค้าคนสำคัญ เข้ารับการฉีดวัคซีนจนถึงเข็มกระตุ้น
Next articleOCEAN LIFE ไทยสมุทร จับมือ SKOOTAR ส่ง PA Delivery ดูแลกลุ่มไรเดอร์ ด้วยประกันที่เข้าใจคนใช้มอเตอร์ไซค์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.