กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต รับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

0
33
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด มหาชน นำโดยคุณ บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร เข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณองค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จากนาย จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) โดยกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำ 18 องค์กรที่ได้รับการเชิดชูเกียรตินี้
นอกจากนี้คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในตัวแทนของภาคเอกชน เพื่อร่วมเสวนา Gender Talk ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม กับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) สำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก และตัวแทนภาคประชาชน โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ ลานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน และผู้ที่สนใจจำนวนมาก ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการตอกย้ำนโยบายของบริษัทฯ ในการเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นในการปลุกศักยภาพพนักงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ พร้อมเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป