กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับ กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม มอบเสื้อรีไซเคิล จากกิจกรรม “โละตู้กู้โลก” ให้กับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

0
55
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและสื่อสารองค์กร (คนที่ 2 จากขวา) ร่วมกับกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม มอบเสื้อรีไซเคิลจากกิจกรรม “โละตู้กู้โลก” จำนวน 400 ตัว ให้กับพนักงานรักษาความสะอาด สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร โดยคุณสุธิศา พรเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการ ขยะมูลฟอยและสิ่งปฎิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม (คนที่ 3 จากขวา) เป็นตัวแทนรับมอบ
ทั้งนี้กิจกรรม “โละตู้กู้โลก”เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนทุกคนมาร่วมบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว และนำไปรีไซเคิล เพื่อให้ได้เสื้อผ้าตัวใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ร่วมบริจาคเสื้อที่ไม่ใช้แล้วมากถึง 2,500 ตัว และสามารถนำมาแปลงเป็นเสื้อรีไซเคิลได้ถึง 400 ตัว กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของบริษัทฯ ที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริษัทฯ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หรือ Green Insurer อีกทั้งยังเป็นไปตามความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการรณรงค์และให้ความสำคัญด้านสภาวะโลกร้อน #WeCommitToClimate
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้ที่ Facebook: Hearts in Action Volunteer หรือ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง