back to top
30 C
Bangkok

กสิกรไทยแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการใหม่  

Must read

คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง นายณัฐพล ลือพร้อมชัย เป็น รองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานผลิตภัณฑ์เครดิต โดยมีผลตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2566 เป็นต้นมา   

            นายณัฐพล ลือพร้อมชัย ปัจจุบันอายุ 49 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารกสิกรไทย ศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี 2546 ที่ฝ่ายสินเชื่อผู้บริโภค เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเครดิต ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มีประสบการณ์ทำงานที่ ธนาคารธนชาต และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานผลิตภัณฑ์เครดิต  

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article