back to top
37.5 C
Bangkok

ผู้นำสตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ต้อนรับการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก

Must read

ผู้นำสตรีทั่วโลกร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ต้อนรับการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2022 (Global Summit of Women 2022) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน  โดยมีผู้นำสตรีที่เข้าร่วมพิธีลั่นระฆัง ได้แก่  (จากซ้ายไปขวา) นางสาวเกศรา มัญชุศรีกรรมการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกฝ่ายไทย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกฝ่ายไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นางไอรีน นาทิวิแดด ประธานการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2022 และประธานคอร์ปอเรท วีเมน ไดเร็คเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (CWDI)และ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article