กสิกรไทยคว้าแชมป์แบรนด์ทรงพลังที่สุดในหมวดธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

0
32
นางสาวจิตราวิณี วรรณกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารฯ รับมอบรางวัล The Most Powerful Bands of Thailand แบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดในหมวดธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงความสำเร็จของธนาคารในการพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจ สามารถเข้าไปอยู่ในทุกที่ที่ลูกค้าต้องการ  อีกทั้งดำเนินธุรกิจบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด ส่งผลให้ธนาคารเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าให้การยอมรับและสามารถครองใจลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานผู้มอบรางวัล ตัดสินจากผลการวิจัยที่มีการเก็บตัวอย่างมากกว่า 24,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ ครอบคลุมแบรนด์ผลิตภัณฑ์ใน 30 หมวดอุตสาหกรรม จัดทำโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลในงาน The Most Powerful Brands of Thailand สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ครั้งที่ 5 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้