พาณิชย์ฉลองยิ่งใหญ่ 15 ปี DEmark ผุดรางวัลใหม่ DEmark Grand Prix ตอกย้ำความสำเร็จ SMEs นำการออกแบบสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยสู่เวทีโลก

0
81

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงานประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2565 หรือ รางวัล Design Excellence Award 2022 (DEmark) ภายใต้แนวคิด Step forward to the future of impactful Design “ดีไซน์ก้าวหน้า สู่สิ่งใหม่”ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทย ที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ของโลกในหลายด้าน ทั้งเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อม กระแสของ Digitization ความต้องการนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง หลังจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งการออกแบบนับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่ช่วยให้ SMEs สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการไทยสู่การยอมรับในระดับโลกได้ ล่าสุดเตรียมจัดเวทีประกวดรางวัล DEmark ขึ้นเป็นครั้งที่ 15 เปิดรับผลงานการออกแบบสร้างสรรค์จากทั่วประเทศ พร้อมเปิดตัวรางวัลพิเศษ DEmark Grand Prix ค้นหาผลงาน DEmark ต้นแบบแห่งความสำเร็จในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างของการยกระดับมาตรฐานงานออกแบบไทยสู่สากล โดยจะเปิดรับสมัครนักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565                  

คุณภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีหรือรางวัล DEmark ดำเนินงานโดยสำนักส่งเสริม นวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ดำเนินการมาปีนี้เข้าสู่ปีที่ 15 แล้ว โดยเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญของกรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ตามยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ที่ต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้นำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและยกระดับสินค้าไทยให้มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เร่งดำเนินการเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมออกแบบให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเป็นบริการสนับสนุนภาคการส่งออกช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าในระดับสากล”

บรรยากาศช่วงเสวนา

รางวัล DEmark ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2008 ในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 15 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design  Award (G-mark) ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นรางวัล

ด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาร่วมพิจารณาตัดสิน DEmark และสนับสนุนผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark เข้าร่วมการประกวดรางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้กรมยังมีความร่วมมือกับรางวัลการออกแบบนานาชาติอื่นๆ เช่น รางวัล Golden Pin Design Award ไต้หวัน และรางวัล Hongkong Smart Design Awards ฮ่องกงอีกด้วย โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการเชิญกรรมการชาวต่างชาติเข้าร่วมตัดสิน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางการพัฒนารางวัล DEmark ของไทยให้เป็นรางวัลด้านการออกแบบที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ และ ผศ.เอกรัตน์ วงษ์จริต เสวนา 15 ปี DEmark กับความสำเร็จของโครงการ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2008 – 2021 มีสินค้าจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัล DEmark แล้ว
991 รายการ และมีผลงานที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยได้รับรางวัล G-Mark ประเทศญี่ปุ่น
แล้ว 485 รายการ โดยปี 2564 มูลค่าการส่งออกของผู้ประกอบการส่งออกที่ได้รับรางวัล DEmark สร้างรายได้
เข้าประเทศประมาณ  
8,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.15 จากปีที่ผ่านมา ( 7,840 ล้านบาท) (วัดจากมูลค่า
การส่งออกของผู้ส่งออกที่ได้รับรางวัล Demark จำนวน 36 ราย)
 ซึ่งความสำเร็จของรางวัล DEmark นี้นับเป็น
ความภาคภูมิใจที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการออกแบบและนวัตกรรมให้สามารถก้าวเดินได้อย่างต่อเนื่อง และก้าวเข้าสู่โครงสร้างเศรษฐกิจสร้างมูลค่าได้อย่างมั่นคง

บรรยากาศในงานแถลงข่าว DEmark 2022
“ในส่วนของการสร้างโอกาสทางการค้าในระดับสากล DITP ได้นำสินค้าไทยที่ได้รับรางวัลDEmark ไปเผยแพร่ในเวทีการออกแบบระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศญี่ปุ่น อิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรีย และไต้หวันเพื่อแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานสินค้าและการออกแบบของไทยในปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าอยู่ในระดับที่สากลยอมรับ ทุกครั้งที่เห็นสัญลักษณ์รางวัล DEmark เชื่อมั่นได้ว่าสินค้านี้มีการออกแบบที่ดีในระดับสากลและช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้กรมยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร ได้แก่ บริษัท สยามพิวรรธ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้จะมีการลงนาม MOU ความร่วมมือระหว่างกรมและสยามพิวรรธ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและขยายตลาดให้กับสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีผ่านช่องทางการค้าต่างๆ ของสยามพิวรรธทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย” นายภูสิตกล่าวเสริม

รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2565 หรือ รางวัล Design Excellence Award 2022 (DEmark)
มี 7  สาขารางวัล ได้แก่

(1) กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ : FURNITURE (Industrial Process / Industrial Craft)

(2) กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ : LIFESTYLE (Gift & Decorative Item/Household Item)

(3) กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย :
CREATIVE & INNOVATIVE FASHION
 (Creative & Innovative Fashion/Apparel/Jewelry/Textile/etc.) 

(4) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล : INDUSTRIAL & DIGITAL APPLIANCE
(Home Appliances/Smart Product-Service Solutions/ User-oriented IOTs/ Wearables, Automated Services Medical & Health Design, Sustainable Innovation, etc.)                     (5) กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ : PACKAGING DESIGN                                            

(6) กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์ : GRAPHIC DESIGN (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design/ (เพิ่ม) Illustration/ Character/ DigitalArt                                                                  

(7) กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน : INTERIOR DESIGN  (Hotel / Restaurant / Café/Retail Shop/Co-Working Space/ Condominium Project) 

เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี  DITP จึงจัดให้มีรางวัลพิเศษ DEmark Grand Prix  เพื่อเป็นการประกาศ เกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่เจ้าของผลงานออกแบบรางวัล DEmark ที่เคยได้รับรางวัลในอดีตตั้งแต่ปี  2008 – 2021  ซึ่งผลงานดังกล่าวจะต้องมีความโดดเด่น เป็นผลงานการออกแบบที่สามารถสะท้อนคุณค่าที่ชัดเจนเห็นเป็นที่ประจักษ์ในหลากหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จของงานออกแบบไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยกรมมุ่งหวังให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ของวงการออกแบบไทย รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศสู่การเป็นศูนย์กลาง ด้านการส่งออก  สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงต่อไปในอนาคต

คุณประอรนุช ประนุช ผอ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

ภายในงานแถลงข่าวมีกิจกรรมเสวนาเผยประสบการณ์ 15 ปี DEmark Award กับความสำเร็จโครงการ และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต โดย ..คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ผศ.เอกรัตน์ วงษ์จริต คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล DEmark Award  และพบกับกูรูด้านการออกแบบและเจ้าของผลงานรางวัล DEmark ในหลากหลายสาขา อาทิ คุณแทนสกุล สุวรรณกุฎ Managing Director XD49 Limited. ผู้ออกแบบ Key Visual DEmark 2022, คุณธนิสา วีระศักดิ์ศรี ผู้ก่อตั้ง บริษัท ระวิภา จิวเวลรี่ จำกัด (RAVIPA) แบรนด์เครื่องประดับสื่อความหมายมงคล ดีไซน์เรียบง่ายด้วยการออกแบบ สร้างคุณค่าสู่คนรุ่นใหม่นำสินค้าไทยอวดสายตาชาวโลก คุณอนุพล อยู่ยืน Creative and Brand Director แบรนด์ Mobella และคุณเมธชนัน สวนศิลป์พงศ์ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายออกแบบ บริษัท เคนคูน เอกซ์ จำกัด (แบรนด์ KENKOON)  2 แบรนด์ เฟอร์นิเจอร์ อันดับต้น ๆ ของประเทศ ที่คว้ารางวัล DEmark และรางวัลการออกแบบระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย ซึ่งปัจจุบันได้เห็นโอกาสของโลกดิจิทัลพัฒนาสินค้าเฟอร์นิเจอร์และธุรกิจสู่โลก Metaverse และ NFT ก่อนใคร โดยมาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “Step Forward to the Future of Impactful Design : ดีไซน์ก้าวหน้า สู่สิ่งใหม่”พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบสินค้าและการเตรียมพร้อมเพื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในปี 2022 นี้ 

Poster DEMARK 2022 1

รางวัล DEmark 2022 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565  และจะมีการจัดแสดงผลงานของผู้สมัครทั้งหมดระหว่างวันที่ 4 – 12 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม โดยจะประกาศผลในเดือนสิงหาคม สำหรับสิทธิประโยชน์สินค้าที่ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น สามารถใช้ตรา DEmark ในการส่งเสริมการขายสินค้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้เข้ารอบ 2 การประกวดรางวัล G-Mark ประเทศญี่ปุ่นโดยทันทีและผลงานที่ได้รับรางวัล G-mark จะได้จัดแสดงนิทรรศการในงาน Good Design Exhibition 2022 ณ ประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน 2565 ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์และโอกาสทางการค้าในเวทีสำคัญด้านการออกแบบระดับโลก เช่น งาน Milan Design Week อิตาลี งาน Maison & Objet Paris ฝรั่งเศส แพลตฟอร์ม Meisterstrasse ออสเตรีย งาน Creative Expo Taiwan  เป็นต้น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทย ส่งสินค้า /บริการ เข้าร่วมโครงการนำเสนอจุดเด่นของผลงานให้เป็นที่รับรู้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อผู้ได้รับรางวัล  เป็นแบบอย่างในการพัฒนา ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2565 สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทาง https://demarkaward.net/ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 3 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและ สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร 08 2954 5965, 06 1236 9893 หรือ0 2507 8278 Email : [email protected]