ซิกน่าประกันภัย มอบเงินบริจาค 2.8 ล้านบาท ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้แก่คนไทย

0
47

ซิกน่าประกันภัย ผู้นำทางด้านประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดยคุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดินหน้าตอกย้ำพันธกิจหลักในการส่งเสริมชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนในสังคมไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 2,800,000 บาท ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาวะอนามัยของประชาชน ผ่านการผลิตสื่อสร้างสรรค์บนช่องทางของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเผยแพร่ความรู้ พร้อมสร้างความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิทย์ เพียรวิจิตร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับมอบ